MARKÓ ATTILA az RMDSZ volt parlamenti képviselőjének INTERJÚJA a Magyarságkutató Intézet "NEMZETISÉGI JOG ÉS NEMZETISÉGI POLITIKA" című tudományos konferenciáján. 


FAZAKAS ZOLTÁN JÓZSEF (Károli Gáspár Református Egyetem, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet Tudományszervezési Főosztály) INTERJÚ a Magyarságkutató Intézet "NEMZETISÉGI JOG ÉS NEMZETISÉGI POLITIKA" című, Mikó Imre halálának 45. évfordulóján alkalmából szervezett tudományos konferenciáján.


 KÖŐ ARTÚR INTERJÚ a Magyarságkutató Intézet "NEMZETISÉGI JOG ÉS NEMZETISÉGI POLITIKA" című, Mikó Imre halálának 45. évfordulóján alkalmából szervezett tudományos konferenciáján.


MIKÓ FERENC, unitárius lelkipásztor INTERJÚ a Magyarságkutató Intézet NEMZETISÉGI JOG ÉS NEMZETISÉGI POLITIKA című, Mikó Imre halálának 45. évfordulóján alkalmából szervezett tudományos konferenciáján.


MIKÓ FERENC (unitárius lelkipásztor) "A NAGYAPÁMRÓL" című előadása a Magyarságkutató Intézet "Nemzetiségi jog és nemzetiségi politika" című, a híres erélyi jogtudós és államtudományi író halálának 45. évfordulója alkalmából szerevezett tudományos konferenciáján. 


DR. SZILÁGYI PÉTER, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa a Magyarságkutató Intézet NEMZETISÉGI JOG ÉS NEMZETISÉGI POLITIKA című tudományos konferenciáján elhangzott köszöntőjében elmondta: 


ILLIK PÉTER, a Magyarságkutató Intézet Történeti Kutatóközpontjának tudományos munkatársa "Az új középiskolai történelem tankönyvek magyar-kora újkori leckéi a NAT, a KET és a történettudományi eredmények fényében" című előadásában arról a mikrokutatásról számolt be, amelyet három új tankönyv 16-17. századi, koraújkori magyar leckéit, bizonyos probléma csomópontjait vizsgálva végzett, azt személtetve, hogy azok mennyire felelnek meg a NAT és a kerettanterv célkitűzéseinek. 


PAPPNÉ GELLÉNYI JUDIT, tananyagfejlesztő, az Oktatási Hivatal munkatársa "Új szemlélet a történelem tankönyvekben" című előadása a NAT a történelem, mint identitásképző tantárgy tekintetében megvalósuló tartalmi újításairól számolt be. 
Az új megközelítésben megjelenő Árpád-kor, a korábban háttérbe szorított történelmi szereplők (III. Béla) és helyszínek kiemelése, Muhr Ottmár I. világháborús huszártiszt és a limanowai halhatatlanok emléke, a Székely Hadosztály honvédő harcai és a Rongyos Gárda honmentő tevékenysége mind része annak az új szemléletnek, amelynek révén a felnövekvő nemzedék hazafias érzelemvilága, nemzetéhez való kötődése kialakulhat.  


KATONA JÓZSEF ÁLMOS, a Magyarságkutató Intézet Nyelvtervezési Kutatóközpontjának igazgatója "Nyelvtanóra vagy magyarnyelv-óra? - A 2020-as Nemzeti alaptanterv és az anyanyelvi nevelés" című előadása a jelenkor anyanyelvi nevelési szemléletét bemutatva az anyanyelv, mint önazonosságunk és közösségi létünk alapjának oktatásunkban kitüntetett helyet érdemlő szerepéről osztotta meg gondolatait. 


POMOZI PÉTER, a Magyarságkutató Intézet Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpontjának igazgatója "A magyar nyelv története és nyelvjárásai: Identitás és Kárpát-medenceiség a magyar nyelv 11B tananyagaiban" címmel tartotta meg előadását. Az általa és Katona József Álmos igazgatónk által készített tankönyv kapcsán kifejtette: a kötet a magyar nyelv szerkezeti tulajdonságait a globális nyelvi képtől az eurázsiai nyelvi képen keresztül, a nyelvek kapcsolatrendszerét ismertetve jut el anyanyelvünk és nyelvjárásaink Kárpát-medencei helyzetének bemutatásáig.