"Több, mint ezer éven keresztül győztes fegyvere volt a magyarságnak és félelmetes fegyvere a sztyeppe nomádjainak"


Hogyan óvta meg Gyergyót az okos bíró, a némettől és a tatártól? Furfangos történet egy szorult helyzetről, amit el se mesélhetnénk!


Görgei javaslata Kossuthnak 1849 áprilisában: „Adjunk vörös sapkát mindazon zászlóaljaknak, s másnemű hadrészeknek, melyek folytonos vitézségök által e világ tiszteletét, bámulatát, a haza köszönetét megérdemlik…” Ők a 9. kassai zászlóalj, és a 11. kolozsvári honvédzászlóalj honvédjei.


Hidán Csaba kutatónk a legöregebb táltos intelmét eleveníti fel "EMLÉKEZZÜNK RÉGIEKRŐL" sorozatunk legújabb részében: "Az öreg Isten vigyáz rátok. De társaitokért, gyermekeitekért, önmagatokért mindannyian tegyétek meg azt amit kell, ott ahol vagytok, éppen azzal, amitek van!"


Az ősi magyar fegyver történetéről, típusairól, a fokosokról szól Hidán Csaba legújabb előadása, különös tekintettel a rohamfokosok első világháború alatti bevezetéséről, alkalmazásáról. 


A Homoród-menti Keményfalva lakói a mai napig emlékeznek a tatár betörésekre, Lakatos János és unokájára akit szintén a Lakatos János nevet viselte. Míg a nagyapa szorult helyzetben szembeszállt a tatárokkal, addig unokája egyenesen kereste őket, hogy megtisztítsa szülőföldjét a megszállóktól.


Bethlen Gábor nagyságos fejedelem uralkodása, az Erdély aranykorának is nevezett időszak alatt megesett anekdotát hallgathatjuk meg Hidán Csaba előadásában, amelyből kiderül az is, melyik volt Erdély története egyik legjelentősebb uralkodójának kedves nótája.


Kányádi Sándor igaz történetével kívánunk áldott, békés karácsonyt mindenkinek! Elmondja: Hidán Csaba régész, történész kutatónk. 


Hidán Csaba előadásában hallgathatjuk meg Linczegh János kolozsvári városbíró legendáját, aki a kincses várost ostromló és feldúlni akaró török pasától védelmezte meg Erdély fővárosát.