Ephemeris Hungarologica 2022/1. szám

Tartalom

Fabó Edit-Bacher-Tuli Andrea: A forradalom emléke az 1880-as évek fordulóján

Jánk István: A különféle nyelvváltozatok helye, szerepe az anyanyelvi nevelésben: régi problémák, új megközelítések

Mészáros András - H. Tóth Tibor: Üzen a Müncheni kódex (Tatrosi másolat). Néhány megoldás és megfontolás a kódexszöveg olvasatának közreadása kapcsán

Tóth Sándor Máté: „A’ Kereszténységnek vóltam őr állója, / Pogány erejének sokszor tzáfolója” – Gvadányi József és Belgrád 1789-es visszafoglalásának magyar nyelvű irodalmi recepciója

Ubrizsy Savoia Andrea: Marsili, a „botanikus”

Tóth Anna Judit: Szent Eiréné/Piroska élete a bizánci synaxarionokban

Albert Zoltán Máté: Vezetett utazás az első magyar uralkodócsalád nyomában 

Fehér Bence: Egy újabb rovásíráskorpusz ígérete

Kertész Krisztina: Zsoldos Attila: A 800 éves Aranybulla

Pál Helén: Sándor Anna – Tóth Katalin: Nyitragerencséri tájszótár