Nemzeti és/vagy aulikus?

Tanulmány: itt

Szerző

Tóth Sándor Máté

Cím

Nemzeti és/vagy aulikus?
Kérdésfelvetések Pray György Historiájáról I. Ferdinánd és Szapolyai János küzdelmének tükrében

Hivatkozás

DOI: https://www.doi.org/10.53644/MKI.BTMM.2022.149

Absztrakt

Pray György (1723–1801) jezsuita történetíró a rend általános feloszlatása után királyi történetíróként működött, e minőségében kapott megbízást egy magyar alkotmánytörténet (historia statistica) megírására. Az eredmény azonban egy az annalista történetírás hagyományát követő háromkötetes munka lett, amely 1799 és 1801 között jelent meg. Pray e kései munkájának keletkezési körülményei, illetve a szerző viszonya a nemzeti érdekekhez, valamint az udvarhoz a mai napig számos kérdést vetnek fel. Tanulmányunkban a Historia regum Hungariae stirpis Austriacae című harmadik kötetét a középpontba helyezve, illetve ebből néhány, I. Ferdinánd és Szapolyai János küzdelmét bemutató részletet kiemelve szeretnénk néhány felvetést megválaszolni, illetve továbbgondolásra javasolni.

Kulcsszavak

Pray György, I. Ferdinánd, Szapolyai János, barokk történetírás, nemzeti–aulikus szemlélet