A nyelvjárások becsülete: A jó palócok

Dr. Pomozi Péternek, az MKI Nyelvtörténeti Kutatóközpont igazgatójának legújabb írása a Magyar Szóban.

„…A helyes nyelvjárási szemléletformálást leghasznosabb gyermekkorban kezdeni a szűkebb szülőföld nyelvi és kulturális hagyományainak, az ősök szellemi hagyatékának megszerettetésével. Nemcsak azért, mert a gyermek fogékony a jóra (is), hanem mert a felettük lévő nemzedékek egy részébe alaposan besulykolták a nyelvjárások alacsonyabb rendűségének kártékony tanát. Szerencsére ma már sok jó szándékú, világos(abb)an látó tudós-tanár van, aki legalább személyes példájával segíthet az egészségesebb nyelvi értékfelfogás kialakításában. Többek között ezt a munkát, ezt a célt is segítheti a Magyarságkutató Intézet kiadásában most megjelenő Palóc olvasókönyv, mely hűséges, színes társ lehet a mindennapokban. Nógrádban, Hevesben, Borsodban éppúgy, mint Nyitrától Léván, Rimaszombaton, Rozsnyón át a Kassa környéki keleti palóc falvakig, sőt a déli palóc szigeteken is. A Palóc olvasókönyv friss szemlélettel, megtartó és megtartható nyelvjárási élményeket kínál. Kisebb és nagyobb palócoknak, iskolai anyanyelv- vagy irodalomórán, de legalább ennyire otthon, a családban is. Jellegzetessége, hogy nemcsak palócokról, hanem ahol csak lehet, igazán palócul is szól. Északolasz, észt és finn nyelvjárási tankönyvi példákból ihletet merítve azt is bemutatja, palócul írni és olvasni sem ördöngösség, tehát a nyelvjárásokat nem kell, nem is ajánlatos kizárólag a személyes és a hangzó szférára korlátozni.”

A teljes írást a Magyar Szó honlapján olvashatják el.

Pomozi Péter