Palóc olvasókönyv

Nyelvi és irodalmi kalandozások

A Magyarságkutató Intézet Kiadványai 10.

szerkesztő: Pomozi Péter

Kötetünk elsősorban a palóc nyelvterület gyermekeihez és ifjaihoz szól, Zoboraljától az Ipoly vidéken, az Északi-középhegység vonulatán át egészen a keleti palóc határfalvakig. A palóc nyelvváltozat 1920 előtt Felső-Magyarország számos északi vármegyéjében is otthonosan hangzott. Ez az olvasókönyv ebbe a nagy Palócországba kalauzolja olvasóit, nem feledve a déli palóc szigeteket sem.

A helyi folklórkincsekből úgy válogattunk, hogy közben a tájnyelvi zamatot is megőriztük. Bemutatjuk, hogy palócul írni-olvasni nem ördöngösség, ráadásul csak így tudjuk őseink örökségét a maga szépségében és teljességében továbbadni. Az olvasókönyvet e cél jegyében öt részre tagoltuk: az első fejezet a palóc nyelvjárás jellegzetességeit, a standard palóc írást mutatja be, a második történeti, a harmadik néprajzi, a negyedik szépirodalmi, az ötödik vártörténeti szövegeket közöl, örök értékű palóc szemelvények mellett számos forrásértékűt is.

A Palóc olvasókönyv jól használható az alap- és középfokú oktatás anyanyelvi, irodalmi, helytörténeti óráin, hagyományőrző körökben és családi kötetként is, főleg – ám nem kizárólag – azon régiókban, melyeknek palóc nyelvi-néprajzi gyökereik vannak.