Tanulmány: itt

Szerző

Sárközy Miklós

Cím

A Turán fogalom megjelenése és korai perzsabarát turanisták a 19. század első felében Magyarországon

Hivatkozás

Ephemeris Hungarologica, 2021. (1.) 1. 169–192.

Absztrakt

Mint az közismert, a turanizmus, ez az ázsiai eredetünket hangsúlyozó ideológia, az utóbbi kétszáz évben nagy népszerűségre tett szert. A jelen tanulmány azzal a kérdéssel foglalkozik, mikor és hogyan jelent meg először Magyarországon a Turán kifejezés, és az orientalisztika születő tudománya hogyan gyakorolhatott figyelemreméltó hatást a magyar értelmiség identitására a 19. század elején.

Tanulmányom első részében a Turán kifejezés gyökereire és kontextusára igyekszem rávilágítani az iráni kultúrában. Forrásaink szerint a Turán nevet Nyugat-Európába a 18. század első felében Abū’ l-Ḡāzī Bahādur khívai kán közép-ázsiai krónikájának, a Šajara-yi turknak a fordítása vezette be. E mű európai fordításai a 19. század elején értek el Magyarországra, és a perzsa hatások beáramlása hamarosan érdekes ötvözet forrásává lett, amelyben a hun-szkíta rokonság régi elképzelése olvadt össze az iráni Turán-fogalommal, ahogy azt a nyugati tudomány felfogta. Az első magyar turanisták (Jerney, Kállay, Pulszky, Maróthy) mind eltökélt perzsabarátok voltak, akiket Turán és Irán perzsa felfogása erősen befolyásolt, s új elméleteket alkottak a magyar őstörténetről, amelyek együtt alapultak magyar elképzeléseken és a kortárs orientalisztika újonnan felfedezett adatain.

Kulcsszavak

Turán, Perzsia, turanizmus, korai magyar turanisták