Tanulmány: itt

Szerző

Gao Jingyi

Cím

A proto-hun és hsziungnu lehetőségéről magyar és jenyiszeji közös etimológiák alapján

Hivatkozás

Ephemeris Hungarologica, 2021. (1.) 1. 19–26.

Absztrakt

A jenyiszejiekkel kapcsolatban, mindössze egy hsziungnu–jenyiszeji etimológia alapján, elsőként Ligeti (1950) feltételezte, hogy a hsziungnu nép leszármazottai voltak. Pulleyblank (1962) ugyanezt állította több fonológiai és etimológiai bizonyíték felmutatásával. Jelen tanulmány megállapítja, hogy tíz magyar alapszótőnek ténylegesen van etimológiai megfelelője a jenyiszeji nyelvekben. Ésszerű azt feltenni, hogy ezek az etimonok egy hun szubsztrátumhoz tartoznak, amely rokonságban áll a jenyiszejivel. Ezen tíz újonnan felfedezett magyar és jenyiszeji közös etimológia között szabályos hangváltozást lehet kikövetkeztetni három szónál: A magyar -ó (-ava-) rím összefüggésbe hozható a proto-jenyiszeji *-Vgǝ rímmel (tó – *degǝ, hó – *qogǝ ’jég’, só – *t'ǝgǝ). A szabályos hangváltozás megerősíti az etimológiai kapcsolatot a magyar és a jenyiszeji között. Az összes újonnan azonosított magyar és jenyiszeji közös etimológia az alapszókincshez tartozik, és a magyarban alapvetően használatos. Ezek nem lehetnek kölcsönszavak sem a jenyiszejiből a magyarba, sem a magyarból a jenyiszejibe a két nyelv nagy földrajzi távolsága miatt.

Kulcsszavak

jenyiszeji nyelvek, hun szubsztrátum, magyar nyelv, szabályos hangmegfelelés, etimológiai egyezések, hsziungnuk