Tanulmány: itt

Szerző

Bódi Zoltán

Cím

A közösségi hálózatok szerepe az identitás formálódásában

Hivatkozás

Ephemeris Hungarologica, 2021. (1.) 1. 5–18.

Absztrakt

A tanulmány elméleti hátterét a közösségi hálózatokat, a hálózati kommunikációt bemutató szakirodalom, az identitással foglalkozó szakirodalom, valamint a médiaelméleti szakirodalom adja. A közösségi hálózatok egyre inkább a legjelentősebb kommunikációs színtérré válnak, a nyilvánosság mind szélesebb körben elérhető terének számítanak. A felhasználói tábor egyre csak nő, ez a társadalmi igényeknek, valamint az egyre szélesebb körben hozzáférhető infokommunikációs technológiai eszközök használatának következménye, ennek pedig az az eredménye, hogy egyre csak nő a közösségi hálózatok befolyásoló ereje. Tanulmányomban összevetem a közösségi hálózatok szerkezetét, működési elvét a hagyományos média működésével, valamint megvizsgálom, hogy ennek a kommunikációs színtérnek milyen szerepe van a nyelvi identitás formálódásában.
A kutatás célja, hogy választ keressek többek között arra a kérdésre, hogy a közösségi hálózatok médiaszerűen működnek-e, a hagyományos médiára jellemző nyelvi befolyásolóerővel rendelkeznek-e. Továbbá megállapítom, hogy a közösségi hálózatokra jellemző nyelvhasználat és a digitális identitás milyen szerepet játszik nyelvi identitásunk formálódásában.

Kulcsszavak

közösségi hálózatok, digitális kommunikáció, identitás, nyelvi identitás, digitális identitás, média, nyilvánosság, norma, minta