NYELVJÁRÁSOK ÍROTT FORMÁI - nemzetközi konferencia a Magyar nyelvjárások napja alkalmából

A Magyarságkutató Intézet idén a Nyelvjárások írott formái – hagyomány és fejlesztési lehetőségek című nemzetközi konferenciával ünnepelte a Magyar nyelvjárások napját. A konferencia előadói olyan kérdésekre keresték a választ, mint hogyan őrizhetjük meg az anyanyelvjárásainkat, hogyan gazdagítják a nyelvjárások a mai magyar köznyelvet, mi a magyar nyelvjárások szerepe nemzeti identitásunk megőrzésében.

Mindez különösen fontos kérdés a trianoni diktátum által elszakított magyarlakta területeken (pl. Székelyföldön, Felvidéken, Kárpátalján és Délvidéken). Nemzeti önazonosságunk és a helyi identitás erősítése is kiemelt szempont volt a Családi hagyományaink című, a Magyarságkutató Intézet és az Anyanyelvápolók Szövetsége által hirdetett közös pályázaton, melynek eredményeit ezen a napon hirdettük ki. A győztesek névsora Székelyföldtől a Délvidékig terjed. 

Pomozi Péter, a Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpont igazgatója
Juhász Dezső, ELTE
Németh Dániel, Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpont