Történelmi tabudöntögetés

Az eredetkutatás és az Árpád-házi királyok földi maradványainak azonosítása révén a Kárpát-medencét négyszáz éven keresztül irányító Turul-dinasztiát érintő legújabb eredmények kerültek napvilágra a Királyok és Szentek - Az Árpádok kora tanulmánykötetben, (...)

(...) amely már angol nyelven, a nemzetközi közönség számára is elérhető. A kötetről beszélgetett Vizi László Tamás, Teiszler Éva és Ringer István az M5 TV Librettó műsorában.

A magyar nyelvű kötet itt érhető el

Az angol nyelvű kötet ide kattintva olvasható

Tanulmányok:

Makoldi Miklós: Kurátori gondolatok a Királyok és Szentek – Az Árpádok kora című kiállítás kísérőkötete kapcsán – avagy a Kárpát-medence geopolitikai jelentősége az Árpád-házi fejedelmeink és királyaink korában és az azt megelőző időszakban
Blazovich László: Hospesjogok és az Árpád-kori városok
Demeter Zsófia: III. Béla és Antiochiai Anna nyughelyének megtalálása 1848-ban 
Diószegi Szabó Pál: A magyar–bizánci kapcsolatok az Árpád-korban
Hesz Attila: Boldog Özséb és a pálos remeték
Hidán Csaba: Hadi események az Árpád-korban
Horváth Attila: Az 1222. évi Aranybulla és a történeti alkotmány
Kerékjártó Ágnes – Klima Gyula: Életszentség és aszkézis: Árpád-házi Szent Margit (1242–1270) 
Kovács Attila: A korai királyi hatalom a Kárpát-medencében és néhány érdekes összefüggése
Kovács László: Szent László emlékek a Felvidéken
Kőfalvi Tamás: A hiteleshelyek írásbelisége az Árpád-korban
Lukács László: Szent István király kultusza a magyar néphagyományban
Neparáczki Endre: Az Árpád-ház genetikai kutatásának eddigi és a jövőben várható eredményei
Novák Ádám: Az Árpád-kori pecséthasználatról
Reich Szabina: Székesfehérvár topográfiai fejlődése az Árpád-korban
Szőllősy Csilla–Szücsi Frigyes: Székesfehérvár Árpád-kori védművei
Terplán Zoltán: A keresztes hadjáratok és az Árpád-kori Magyar Királyság diplomáciai kölcsönhatásai
Török Tibor: A Kárpát-medence történeti népességeinek kapcsolatai az újabb archeogenetikai eredmények tükrében