Szűz Máriának választott vitéze - Szent László, a lovagkirály

Honvédő tetteiről, a szent királyok nemzetsége dinasztikus kultuszáról, a Győrben őrzött koponyaereklye igazolásáról és genetikai mintájának Árpád magyarjaira jellemző jellegéről az M5 TV „História” című műsorában

A Magyarságkutató Intézet munkatársai számos nézőpontból járták körül a régi magyarok legjobban tisztelt szentjének emlékét.

A MAGYAR FÉRFIÚ ESZMÉNYE

Hidán Csaba vezető kutatónk a bátor és kegyes embert, a magyar férfiú eszményét megtestesítő királyt idézte meg, mondáink, legendáink csodatévő hősét, az ország honvédő szentjét, akiben egyszerre összpontosult a keresztény lovag ideálja és sztyeppei harcos képe.

ODAADÁS ÉS SZOLGÁLAT

Neparáczki Endre, Archeogenetikai Kutatóközpontunk igazgatója a Szent László hermában őrzött csontmaradványok tudományos szenzációszámba menő azonosításának körülményeit tárta fel, amely során külön algoritmusnak köszönhetően a korábban Prof. Dr. Kásler Miklós által azonosított III. Béla király kapcsán sikerült elhelyezni Lászlót az Árpád-házi leszármazási táblában, megállapítva a lovagkirály és az őt 1192-ben szentté avató utóda közt fennálló rokonság fokát is.

Makoldi Miklós, Intézetünk Régészeti Kutatóközpontjának igazgatója a székesfehérvári osszáriumkutatás kapcsán a Szent László hermának a Turul-nemzetségbéli királyok eredetmeghatározásában betöltött szerepéről beszélt, kiemelve, hogy az általunk elvégzett vizsgálatok rámutattak: Szent László genetikai mintájában dominál az Árpád magyarjaira is jellemző honfoglaláskori jelleg. Igazgatónk az István király által építtetett fehérvári bazilika kapcsán egy újonnan, precíz módszerekkel elvégzendő régészeti feltárás szükségességét hangsúlyozta.

Aba Sámuel király valószínűleg Szent István sógora volt. Legalábbis krónikáink ezt írják. Mi hiszünk a krónikáinknak. A német trónkövetelővel és annak seregeivel szembeszállt a Magyar Királyság és népe védelme érdekében. Aba Sámuel - Magyarország első választott királyának - nemzetségfői és egyházi központja feltárása zajlik. Sírja, csontjai kutatás alatt - tájékoztatta az érdeklődőket Makoldi Miklós igazgató.