M5 "Ez itt a kérdés" - Horváth János, a XX. század ikonikus alakja

„Horváth János, aki megélte és megszenvedte a nyilas és kommunista diktatúrát, 1956 után megtapasztalhatta az emigrációs lét nehézségeit, végül aktívan bekapcsolódhatott a rendszerváltoztatás utáni magyar belpolitikába, melynek köztiszteletben álló, mértékadó személyisége volt.”

A Magyarságkutató Intézet az 1956-os szabadságharcról a XX. század ikonikus szereplőjének személyén keresztül megemlékező tudományos konferenciája kapcsán az M5 csatorna „Ez itt a kérdés” műsora Horváth-Lugossy Gábor főigazgatót, Vizi László Tamás tudományos főigazgató-helyettest és Szerencsés Károly történészt szólaltatta meg. A legendás korelnökkel kapcsolatban elhangzott: Az 1940-es években a politikába bekapcsolódó, majd kisgazdapárti képviselő életének vezérgondolata az emigráció 40 éve alatt is a nemzeti függetlenség volt.

A Nagy Imre külügyi megbízottjaként és a független, demokratikus Magyarország követeként missziót teljesítő, a világot ’56 valódi törekvéseiről tájékoztató Horváth János nem csak elszenvedője, de alakítója is a történelemnek; akinek megadatott, hogy megélhette azt, amiért évtizedeken keresztül küzdött.

Intézetünk „Nem arról van szó, hogy mi magyarok bármi rosszat tettünk volna. MINKET ELÁRULTAK” című tudományos konferenciájának a XX. századó történeti dimenzióba helyező előadói ezt az alkotó, a magyar ügyért szüntelen tenni kész életutat mutatták be Horváth János személyes gondolatvilágába is bepillantást nyújtó előadásaikon keresztül.

Horváth János, az országgyűlés volt korelnöke síremlékének református szertartás szerint történő szentelésére a mai napon, 2021. november 7-én 15 órakor kerül sor a cecei temetőben.