Kik a Turul nemzetség ősei? - A Magyarságkutató Intézet kiemelt jelentőségű kutatási eredményeiről a Kossuth Rádióban

Horváth-Lugossy Gábor főigazgató és Makoldi Miklós, régészeti igazgató a hun, avar és honfoglaláskori csontleletek vizsgálata és azoknak a világon ma elérhető, ősi mintákkal történő összehasonlítása kapcsán kiemelték: 

Egyértelmű, természettudományos vizsgálatok által igazolt genetikai bizonyítékokkal alátámasztható, hogy az ázsiai és európai hunok rokonságban állnak egymással. 
Az avarokról kijelenthető, hogy tervezett katonai akció keretében érkeztek a Kaganátus területére, majd birodalmuk meggyengülésekor a szkíta-szarmata és hun származású magyar honfoglaló köznép és elit vette birtokba a sztyeppe nyugati védőbástyáját, a Kárpát-medencét.