Eltűntek a hunok Attila halála után?

Attila és a hunok rejtélyeinek nyomában az M5 TV „História” című műsorában

MIÉRT KEVÉS A HUN LELET A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN?

Obrusanszky Borbala történész, néprajzkutató, orientalista, Magyarország Ulánbátori Nagykövetsége / Embassy of Hungary in Ulaanbaatar nagykövete elmondta: a hunok történelmét legkevesebb 1000 évre visszamenően lehet írásban vizsgálni. A Belső-Ázsiai hun leletek ismeretének hiánya eredményezhette azt, hogy a Kárpát-medencei leletek közül csekélyszámú van hunként nyilvántartva, ma viszont már 

FOLYAMATBAN VAN A KORÁBBAN GEPIDÁNAK VAGY SZARMATÁNAK TULAJDONÍTOTT LELETEK ÁTÉRTÉKELÉSE.

És hogy Attila halála után hova húzódtak vissza a hunok? Horváth Szilárd műsorvezető kérdésére válaszolva Nagykövet asszony rávilágított: egyetlen egy forrás sem említi, hogy a hunok eltűntek volna a Kárpát-medencéből. Az európai krónikákban barbár törzsekként, rablóhordaként ábrázolt hunok csak a későbbi korok tudatos ferdítésének estek áldozatul.
Az ókor végén nem is volt más hatalmas és gazdag birodalom Európában, mert a római birodalom kettévált, válság válságot követett, ezzel szemben Attila megbecsülte a szövetségeseit.

MI, MAGYAROK OLYAN CIVILIZÁCIÓNAK VAGYUNK EURÓPÁBAN AZ UTOLSÓ MEGMARADT TAGJAI, AMELY TÖBB EZER ÉVIG URALTA A SZTYEPPÉT ÉS EGYENRANGÚ VOLT A KÍNAI, GÖRÖG, RÓMAI BIRODALMAKKAL

Makoldi Miklós rámutatott: az archeogenetika tudományának köszönhetően megerősítést nyert a krónikáinkban is rögzített, a 19. század második feléig töretlen néphagyomány, mely szerint a honalapítók a hunok leszármazottai. A régészeti és archeogenetikai adatok azt mutatják, hogy az ázsiai hunok nyugatra költözésekor az Urál hegység déli részén rátelepedtek a helyi alaplakosságra. A magyaroknak tekinthető etnogenezist pedig az ázsiai hunok és a helyi vaskori népesség alkotják – mondta el régészigazgatónk.

BIZTOS LÁBAKON ÁLLNI A JELENBEN, BIZAKODVA TEKINTENI A JÖVŐBE

Varga Gergely, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársa a magyarság eredetkutatásának legnagyobb eredményeként említette a hun-avar-magyar kapcsolatok terén megindult paradigmaváltás archeogenetikai vonatkozásait. A legújabb, elvitathatatlan nemzetközi vizsgálatok megállapítása szerint ugyanis Árpád-házi (Turul-dinasztia) királyaink genetikája egy ez egyben megtalálható a mongóliai Tamir Ulaan Khoshuu ázsiai hun lelőhelyen.

NE VÁRJUK, HOGY A KÜLFÖLD MAJD ELKÉSZÍTI A MI TÖRTÉNELMI ÉRTELMEZÉSÜNKET

Hidán Csaba történész-régész kutatónk elmondta: hiányos ismeretekből és tudatos ferdítésből fakad a hunokról fennmarad, vad barbárságot tükröző hollywoodi kép. A történelmileg hiteltelen alkotásokban nincsenek jurták, a hunok nem használnak íjat, a harcmodor nem korhű és sokszor parodisztikus. Ezzel szemben a hiteles történelmi források kemény, lobbanékony, de bölcs és kifinomult diplomataként, reálpolitikusként írják le az európai hunok leghíresebb királyát. A mi történelmi értelmezésünket viszont mi magunk kell elkészítsük erről a korszakról – nyomatékosította Deák-Sárosi László filmesztéta munkatársunk.