Nyelvpolitika és nyelvstratégia Európában I. - Kötetbemutató Dr. Eőry Vilmával és Nagy Dórával

A kötetet bemutatja Dr. Eőry Vilma, szerző, nyelvész, nyugalmazott tanszékvezető és Nagy Dóra, a Magyarságkutató Intézet Nyelvtervezési Kutatóközpontjának munkatársa, a kötet társszerkesztője. 

"A kötet először áttekinti a Kárpát-medencében élő, valamennyi őshonos magyar kisebbség helyzetére, nyelvhasználatára vonatkozó általánosan érvényes jellemzőket, és átfogó stratégiai lépéssort fogalmaz meg. Ez után utódállamonként vázolja fel a magyar kisebbségek nyelvhasználati, továbbá az ezzel összefüggő demográfiai, nyelvi jogi, kétnyelvűségi, nyelvválasztási helyzetét, azokat a stratégiai lépéseket, javaslatokat, amelyek a magyar kisebbség anyanyelvének megtartásához szükségesek."
A teljes kötet ide kattintva elérhető: https://mek.oszk.hu/22600/22638/22638.pdf és
Intézetünk honlapjáról is olvasható: https://mki.gov.hu/.../a-karpat-medencei-orszagok-magyar...