Magyar hadügy a 18. században - kerekasztal-beszélgetés a Magyarságkutató Intézet szervezésében

A szatmári békétől az utolsó Habsburg-török háborút lezáró szisztovói békéig tartó korszakot áttekintő, Csikány Tamás, Lázár Balázs, Nagy-Luttenberger István és Vizi László Tamás részvételével megtartott műhelybeszélgetés érintette a 18. században többféleképpen értelmezhető Magyarország fogalmat, az ország Habsburg Monarchiába való illeszkedésének hadügyi vetületét, a hadkiegészítés témakörét, és a hadügy tekintetében létező törvényi szabályozásokat is. 

A beszélgetés résztvevői kitértek a magyar csapatok és vezetőik, mint Esterházy József, Hadik András és a kolíni csatában fényes győzelmet arató gróf Nádasdy Ferenc császári-királyi tábornagy a korszak háborúiban játszott szerepére is.