A magyar nyelv a Kárpát-medencében Trianon előtt és után - Kötetbemutató Pomozi Péterrel, Zékány Krisztinával és Takaró Mihállyal

A kötetet bemutatja Dr. Pomozi Péter, társszerző, a Nyelvtervezési Kutatóközpont igazgatója, Dr. Zékány Krisztina társzerző, tanszékvezető, az Ungvári Nemzeti Egyetem oktatója és Dr. Takaró Mihály társzerző, irodalomtörténész. 

"A (szerbiai) magyar közösségnek még megvannak a kapacitásai ahhoz, hogy a van-e tovább? kérdés helyett a merre tovább?-ra összpontosítsunk. Ehhez azonban elengedhetetlen a támogató politikai döntés a hatalom valamennyi szintjén, és azon túl. (Beretka Katinka)

Különös büszkeséggel tölti el a székelyföldi települések lakóit, hogy a dűlőnevekre nem is találtak idegen megnevezést, még a román nyelvű dokumentumokban, telekkönyvekben, szerződésekben is a magyar dűlőneveket használják. (Izsák Balázs)

Hogyan lehet Trianont nyelvpolitikai szempontból végre meghaladni, a kisebbségbe és mára sok helyen kilátástalan helyzetbe került magyar nemzetrészeket újra felemelni? Ez nemcsak nyelvi, nyelvtervezési, hanem szakpolitikai kérdés is... (Pomozi Péter)

Egy Kárpát-medencei magyar terminológiai adatbázis kialakítása céljából indítottuk el a maTer-programot [...] első lépésként az iskolai tantárgyak szakszókincsét kívántuk-kívánjuk feldolgozni, mert a helyes terminológiahasználatra az iskola tud felkészíteni. (Pusztay János)

Miniszteri látogatások, kormányközi egyeztetések, európai parlamenti viták, Velencei Bizottság [...] fő témája már évek óta az ukrán oktatási törvény 7. cikkelye. (Zékány Krisztina)

Az összevonás elsődleges célja a kínálat bővítése, a versenyképesség növelése és az átjárhatóság Az összevonás után nő a biztonságérzet a tanári karban is. Nem kell már minden tanévkezdéskor attól rettegni, vajon lesz-e elég jelentkező... (Albert Sándor)

Az anyanyelv nem pusztán kommunikációs eszköz, hanem a közösség folyamatos újraalkotásának is eszköze. (Katona József Álmos)

Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Teleki Pál voltak azok, akik megértették, hogy egyedül nem megy – Trianon után. Szövetségeseket kell találnunk a nyugati értelmiségiek, tudósok, művészek és politikusok között. (Sárközy Péter)

Az új NAT az első olyan nemzeti alaptantervünk, amelynek a preambulumában ott szerepel a nemzeti identitás erősítése mint alapvető célkitűzés. [...] a politikailag sok részre szabdalt Kárpát-medencei magyarság ezáltal kulturálisan újra összeilleszthető. (Takaró Mihály)"

A kötet ide kattintva olvasható: https://mek.oszk.hu/22600/22633/22633.pdf és 

Intézetünk honlapjáról is letölthető: https://mki.gov.hu/hu/e-konyvtar-hu/kiadvanyok-hu/a-magyar-nyelv-a-karpat-medenceben-trianon-elott-es-utan