Csaták villáma, a szablya

"Több, mint ezer éven keresztül győztes fegyvere volt a magyarságnak és félelmetes fegyvere a sztyeppe nomádjainak"

Hidán Csaba kutatónk legújabb előadása a sztyeppei lovasnomád népek hatékony közelharci fegyveréről, a griffes-indás avarok, a magyarok vándorlásához és megtelepedésének idejéhez köthető, Álmos és Árpád népe, a végvári vitézek, de a huszárok által is használt győztes fegyverünkről, a szablyáról.