Palma Károly Ferenc, a történetíró

Tanulmány: itt

Szerző

Tóth Sándor Attila

Cím

Palma Károly Ferenc, a történetíró

Hivatkozás

DOI: https://www.doi.org/10.53644/MKI.BTMM.2022.127

Absztrakt

Palma Károly Ferenc a magyarországi jezsuita történetírás jeles alakja, akinek három, egyre bővülő kiadásban jelent meg a magyar történelmet
és királyokat tárgyaló műve, a Notitia Hungarorum. Művét már saját korában alkalmasnak tartották, hogy magyarul is megszólaljon s oktatási célokat szolgáljon. E recepciótörténet képezi a dolgozat első részét, majd Mátyás-fejezeteiből válogatunk, fő szempontunknak tekintve a jeles király kultuszának továbbhagyományozását a műben.

Kulcsszavak

jezsuiták, a történetírás története, Mátyás király, genealógia, verses elbeszélés