Luigi Ferdinando Marsigli és a Felvidék bányái

Tanulmány: itt

Szerző

Tóth Anna Judit

Cím

Luigi Ferdinando Marsigli és a Felvidék bányái

Hivatkozás

DOI: https://www.doi.org/10.53644/MKI.BTMM.2022.105

Absztrakt

Tanulmányom témája Luigi Ferdinando Marsigli hatkötetes Danubius Pannonico-mysicusának harmadik kötete, amelynek témája a Magyar Királyság ásványkincsei és bányái. Bemutatom a kötet szerkezetét, vizsgálom keletkezésének körülményeit, különös tekintettel Marsigli és az angol Royal Society tudományos együttműködésére. Edward Browne angol orvos hasonló kooperációja a Társasággal és a magyarországi bányavidékeken néhány évtizeddel korábban tett hasonló körútja jelzi, hogy milyen tudományos érdeklődés irányult e témára. Vizsgálom Marsiglinek az anyag rendezésében alkalmazott módszertanát, célkitűzéseit. A kutatás során kettős célt követett: be akarta mutatni az egyes ásványokat, illetve topográfiai leírást akart adni a Magyar Királyság bányáiról, s mindezt a gyűjtött anyagot fel kívánta használni saját, a fémek keletkezésére vonatkozó hipotéziseinek bizonyítására. Mivel tisztában volt vele, hogy utóbbival kapcsolatban nem fog konkluzív eredményekre jutni, ezért a kötet elsődleges célja az, hogy más kutatók számára strukturált adatbázist hozzon létre. E cél érdekében törekedett a korszak gyakorlatát meghaladó mértékben vizuális anyagközlésre (képek, táblázatok, tematikus térképek használata), e módszerek némelyikét úttörő módon alkalmazva. 

Kulcsszavak

Marsigli, Royal Society, Edward Browne, ásványtan története, tudománytörténet, Magyar Királyság bányái, Köleséri Sámuel