Gyászének és újjáépítési tervezet

Tanulmány: itt

Szerző

Szörényi László

Cím

Gyászének és újjáépítési tervezet

Hivatkozás

DOI: https://www.doi.org/10.53644/MKI.BTMM.2022.93

Absztrakt

Mindszenti Antal jezsuita professzor a nagyszombati egyetemen 1725-ben kiadott egy olyan könyvet, amelyben az egész addigi magyar történelmet átértelmezve történetfilozófiailag bemutatta, hogy hogyan kell másodszor is felépíteni az országot, a törökök kiűzése után. Ebben a vezető szerepet nem a Habsburg-dinasztiának tulajdonította, hanem azoknak a magyar szenteknek és hősöknek – legyenek azok akár hajdani királyok, főpapok, főurak, katonák vagy egyszerű származású hősök és vértanúk –, akik hűek maradtak Istenhez és így a szörnyű idegen pusztítás után az ő példájukat követve újra felépíthetővé válik Magyarország, ha a Habsburg-dinasztia követi a régi alapító, Szent István példáját. Mindszenti attól sem riad vissza, hogy kimondva-kimondatlanul – főleg a Báthori-család példáinak bevonásával – a Rákóczi-szabadságharc leverése után is mintegy rehabilitálja és hallgatólag a példaképek közé iktassa II. Rákóczi Ferencet is.

Kulcsszavak

Szent István-kultusz a 18. században, Attila-kultusz a 18. században, a száműzött Rákóczi iránti rejtett rokonszenv a jezsuitáknál, a 18. századi jezsuita történetírás Magyarországon