Az évszázad legvéresebb csatája az egykorú német sajtóban

Tanulmány: itt

Szerző

Bagi Zoltán Péter

Cím

Az évszázad legvéresebb csatája az egykorú német sajtóban

Hivatkozás

DOI: https://www.doi.org/10.53644/MKI.BTMM.2022.7

Absztrakt

„…Látom, hogy ők valami sípokat tartogatnak kezekben, és egy a’ másikhoz hajolván, annak a’ fülébe sípol: a’ melly sípolás ha kedves vólt,
örültek, ha pedig valami rezgő vólt, búsúltak…De hol szedik azokat a sípokat? Mindenfelöl hordják azokat mondá ő [ti. a tolmács – B. Z.]: Hát nem látod az Árosokat? Tekintve azért, és ímé itten járnak és lovagolnak önként arra rendeltetett emberek, kik azokat a’ sípokat széllyel hordozták. Kik közül sokan lovagoltak sebes lovakon, és azoktúl sokan vettenek: mások gyalog jártak, némelyek még mankón-is sántikáltak, és ezektől inkább vettek az okosabbak, azt mondván: hogy bizonyosabbak szoktak lenni.” – írta Johann Amos Comenius 1623-ban napvilágot látott Világ labirintusa és szív paraditsoma című művének Az Bújdosó az Újság Írók közzé akadt fejezetében. Dolgozatomban azt mutatom be, hogyan tájékoztatták olvasóikat a különböző egykorú német nyelvű újságok Rigától Straßburgig, valamint a Theatrum Europaeum az évszázad legvéresebb csatájáról, az 1691. augusztus 19-én lezajlott szalánkeméni csatáról.

Kulcsszavak

Lajos Vilmos baden-badeni őrgróf, Türkenlouis, Fazil Musztafa nagyvezír, Szalánkemén, gróf Batthyány II. Ádám, gróf Zichy István, Hans Albrecht von Barfus altábornagy