A csallóközcsütörtöki számadáskönyv krónikarészlete

Tanulmány: itt

Szerző

Darvas Mátyás

Cím

A csallóközcsütörtöki számadáskönyv krónikarészlete

Hivatkozás

DOI: https://www.doi.org/10.53644/MKI.BTMM.2022.31

Absztrakt

A Magyar Királyság e régiójában ritkaságnak számító, teljes épségben fentmaradt plébániai számadáskönyv forrásközlése nyomán az abban
fellelhető, 1677 és 1777 között keletkezett, igen vegyes, de a kornak és a műfajnak általában megfelelő feljegyzések közül két krónikási igénnyel megszövegezett rész kerül bemutatásra. Ezt megelőzi a számadáskönyv műfaji jellegzetességeinek ismertetése, majd a fő ismerévek (kivitelezés minősége, külalak, pontosság, tételek száma, mérlegek gyakorisága és módja) alapján a csallóközcsütörtöki Szent Jakab-plébánia könyve is elhelyezésre kerül a kor egyéb számadáskönyvei között. A két vizsgált rész (Cronica és Consuetudines) vázlatos tartalmi ismertetését a helytörténetírói intenció és pretenció jegyeinek számba vétele követi; végül a cikk a karakteres szándék mellett a kivitelezés konkrét módjának (kéziratos primer forrás helyenként utólagos, többnyire ironikus bejegyzésekkel) mikrotörténeti értékét tekinti át.

Kulcsszavak

számadáskönyv, plébániai számadáskönyv, primer forrás, helytörténetírás, Csallóközcsütörtök