Ahogy az egész, úgy a rész

As the Whole, so the Part [Ahogy az egész, úgy a rész] címmel tartotta meg előadását a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársa. Dr. Fabó Edit a fenntarthatóság témakörében (The Complexity of Sustainability) 2023. szeptember 11. és 14. között tartott nemzetközi tudományos konferencián vett részt Brüsszelben.

Az eseményt szervező World Complexity Science Academy (WCSA) a rendszertudományi szemléletet képviseli, amely az egyes kérdéseket a lehető legtágabb összefüggéseiben vizsgálja. A 2023. szeptember 12-i nap tanácskozásának meghívott vendége dr. Csizmadia Norbert (Neumann János Egyetem, PADME Alapítvány) volt, aki a globalizálódó világ földrajzi hálózatosodásának arányait mutatta be dinamikus és látványos The Big Picture: Complexity, Connectivity and Sustainability. Synthesis of Geopolitics and Geography (Geofuture) [A nagy kép: Összetettség, kapcsolódás és fenntarthatóság. A geopolitika és a földrajz szintézise (geofuture)] című előadásában. A szemléltetés sokoldalúsága, lendületessége és esztétikája lenyűgözte az érdeklődőket.

Dr. Fabó Edit, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársa előadását szeptember 14-én mondta el. A prezentáció a tudományágat foglalkoztató, a rész és egész kapcsolatára épült, mivel a „részeket” lehet ismerni, de nem lehet megérteni az általuk létrehozott „egész” nélkül, ami mindig több, mint a részek összege. A tételt több szempontból is tárgyalták az elmúlt évezredekben Arisztotelésztől Heisenbergig. És ez volt az egyik kiindulópontja Ludvig von Bertalanffynak, a rendszerelmélet alapító atyjának is. A kiemelkedő kortárs gondolkodók a 2010-es évek végén a társadalom-, bölcsészet- és természettudományok együttműködését szorgalmazták azért, hogy az emberiség megbirkózhasson a 21. század kihívásaival, de ehhez elengedhetetlen az elkülönülő akadémiai tudományágak közötti dialógus – az ismeretek egyeztetése, összeérése. Emellett más jelentősebb tudományelméleti munkák arra engednek következtetni, hogy a jövőbeni rendszerkutatást az egymástól a lehető legtávolabb lévő rendszerek közötti kapcsolatok felismerése határozza meg, amelyek analógián vagy matematikai bizonyításokon alapulhatnak. A megközelítés egyik lehetséges módja a kultúrákat alkotó erkölcsi elvek összehasonlítása, és a másik járható útja a kvantumfizika területén alkalmazott, az egység felé vezető elemibb fraktáltörvényszerűségek felismerése. Ennek el kell vezetnie ahhoz, hogy a múltat, jelent és jövőt egyben lássuk.

Dr. Fabó Edit előadásának célja elsősorban az volt, hogy kultúraelméleti szempontot vessen fel, amelynek létjogosultágát általánosabb összefüggések is alátámasztják. A levezetés az analógia elvét követve az elfogadott tudományos alapvetések mentén a természettudományos megállapítások talajáról indulva közelített a rendszerszemléletű társadalomelméleten keresztül a kultúrához és a morális meghatározottságához. A nyugati világot uraló szekularizált, nagytőkés hatalmak jelenlegi szerkezete alig 250 éve alakult ki, és a gyorsuló változás már létét is veszélyezteti. 

 

Dr. Fabó Edit, Magyarságkutató Intézet
a Történeti Kutatóközpont tudományos munkatársa