Egy holland postamester gondolatai a trianoni traumáról

A Magyarságkutató Intézet Trianon konferenciáján Dr. Illik Péter Ferenc, az intézet Történeti Kutatóközpontjának tudományos munkatársa A. G. M. Abbing holland postamester a trianoni traumáról kifejtett gondolatairól beszélt.

A. G. M. Abbing 1931-ben holland nyelven publikált egy kötetet a trianoni békediktátumról, annak hatásairól, kitekintve Magyarország 1920 előtti történetére is. Megtanult magyar nyelven is, 1931 és 1938 között többször tartott előadásokat Magyarországon. Ebben az időszakban számos újságcikk jelent meg róla, személye és tevékenysége a hazai közérdeklődés és recepció középpontjában volt. 1945 után viszont lényegében kikerült a hazai köz- és tudományos érdeklődés homlokteréből. Illik Péter előadása Abbing 1930-as évekbeli tevékenységéből emel ki néhány elemet, ismerteti a kötet szemléletét és történeti narratíváját, továbbá ennek kapcsán kitér a posztmodern történetfilozófia egyes sarokpontjaira, bemutatva néhány, a kötet kapcsán felmerülő történetelméleti dilemmát.