A moldvai magyar tájnyelv szótára

A Magyarságkutató Intézet IV. Magyar nyelvjárások napja - Nyelvjárásváltozatok és közösségi identitásformák konferenciáján Prof. Dr. Péntek János Széchenyi-díjas nyelvész, néprajzkutató, egyetemi tanár, akadémikus tartott előadást.

Bemutatta a 2016 és 2018 között megjelent, A moldvai magyar tájnyelv szótára című háromkötetes kiadvány közel 150 évre visszanyúló előtörténetét, valamint ismertette a reliktumjellegű, nagyon heterogén nyelvi összességet (korpuszt), annak időbeli és térbeli behatárolását és a hagyományostól eltérő szótári feldolgozás elveit. A szótárból vett példák szemléltetik a címszavak kiválasztásával kapcsolatos problémákat, az egyes szócikkek szerkezetét, az utalások rendszerét.