Jan Žižka – Egy cseh nemzeti hős „újratöltve”

A Magyarságkutató Intézet Filmre vitt történelem konferenciáján Dr. Tóth Dominik, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa előadásában a Medieval című, 2022-ben bemutatott filmet elemezte.

Kitért a huszita háborúk élére álló Jan Žižka életének fontosabb eseményeire, a korszak hatalmi viszonyaira, valamint a huszita harci szekérsor és fegyverzet filmes ábrázolására.