Széljegyzetek téves eszmékről 2.

Széljegyzetek téves eszmékről 2. - 2024. január 26.

III. Béla király sírja

1848. december 12-én a székesfehérvári Szűz Mária Bazilika romjai között egy öt sírból álló temetkezési egységet tártak fel. A sírok közül kettőben egy koronás királyi házaspár nyugodott. Őket a korabeli tudósok, Pauer János történész és az ásatásokat befejező Érdy János régész azonosították III. (Nagy) Béla király (1172–1196) és első felesége, az 1185 körül elhunyt Antiochiai Anna személyével. Eredményüket a közelmúltig nem vitatta senki, amikor régészeti érvek alapján született egy elmélet: eszerint Könyves Kálmán (1095–1116) és első felesége, Hauteville-i Felícia nyughelyét találták meg.

Könyves Kálmánról igen sötét képet fest a hazai krónikás hagyomány, amit az magyaráz, hogy a Kálmán által megvakított II. Béla (1131–1141) vérvonalán folytatódott tovább az Árpád-ház, és az udvari történetírók így álltak utólagos bosszút rajta. A krónika szerint Kálmán félszemű, púpos, sánta is volt és élete végén fülgyulladásként azonosítható betegség gyötörte: ezek azok az ismérvek, amelyek a XXI. századi orvostudomány és embertan által könnyen lemérhetők egy csontvázon.

A Könyves Kálmánnal való azonosításnak azonban semmilyen alapja nincs. Ha a Kálmánról szóló, igen negatív krónikás leírás nem igaz, akkor nem tudjuk, hogy nézett ki. Ha van benne igazság, akkor az imént említett testi jegyeket, vagy azok egy részét ki lehetne, de ki is kellene mutatni. Ehhez képest mit látunk?

A királysírban nem egy púpos csontváz feküdt: orvosok, antropológusok szerint is egy délceg férfi maradványai voltak. Sántaságra utaló jel szintén nem található.

A koponyán nincs nyoma sem a fülgyulladásnak (ami amúgy a koponyát is károsítja), sem egy esetleges félvakságnak.

A hosszúkás koponya szerkezetileg megegyezik a Szent László-herma arcmásával, ami nem meglepő, hiszen III. Béla avattatta szentté Lászlót, tehát ő lehetett a királyportré modellje.

A Szent László-hermában talált, III. Béláénál némileg zömökebb koponyáról a genetikusok kiderítették, hogy eredeti ereklye és III. Bélával távoli férfiági rokonságban állt; Szent László (1077–1095) viszont nagybátyja, vagyis közeli férfiági rokona volt Könyves Kálmánnak.

A királyné csontvázáról kimutatták, hogy szervezetét nagyon megviselte a sokszori szülés: Annának hat, vagy hét gyermeke született, Felíciának csak három.

A királycsontokat Kálmánnak tulajdonító elmélet nagyban épít arra, hogy a király mellett egy „körmeneti kereszt” volt, amivel Kálmán az uralkodása előtt viselt püspöki méltóságára kívánt emlékeztetni. Csakhogy régészetileg sem áll helyt ez az elmélet. A sírba tett nyeles kereszt értelmezése többféle lehet: zarándokkereszt, körmeneti kereszt, vagy a keresztény uralkodó hatalmi jelvénye. Ám ha Könyves Kálmán egykori főpapi mivoltát akarta volna megjeleníteni, akkor nem nyeles keresztet, hanem püspöki pásztorbotot rakat maga mellé.

A régi és új tudományok régi tudósaink helyes meglátását igazolják: az 1848-ban feltárt sírok közül kettő III. Béla és Antiochiai Anna földi maradványait rejtette.

Dr. Szabados György Magyarságkutató Intézet
László Gyula Kutatóközpont és Archívum igazgatója

 

Tájékoztató irodalom:
Érdy János: III. Béla király és nejének Székes-Fehérvárott talált siremlékei. Kubinyi Ferenc – Vahot Imre szerk.: Magyarország és Erdély képekben. I. kötet. Pest, 1853. 42–48.
https://books.google.hu/books?id=hz3Ulld_i8wC&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
László Gyula: Szent László Győri ereklyetartó mellszobráról. Arrabona 7 (1965). 157–209.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_GYMS_ARABONA07/?pg=160&layout=s
Olasz, Judit – Seidenberg, Verena – Hummel, Susanne – Szentirmay, Zoltán – Szabados, György – Melegh, Béla – Kásler, Miklós: DNA profiling of Hungarian King Béla III and other skeletal remains originating from the Royal Basilica of Székesfehérvár. Archaeological and Anthropological Sciences 11 (2019). 1345–1357.
https://doi.org/10.1007/s12520-018-0609-7
Nagy, Péter Lajos – Olasz, Judit – Neparáczki, Endre – Rouse, Nicholas – Kapuria, Karan – Cano, Samantha – Chen, Huijie – Di Cristofaro, Julie – Runfeldt, Goran – Ekomasova, Natalia – Maróti, Zoltán – Jeney, János – Litvinov, Sergey – Dzhaubermezov, Murat – Gabidullina, Lilya – Szentirmay, Zoltán – Szabados, György – Zgonjanin, Dragana – Chiaroni, Jacques – Behar, Doron M. – Khusnutdinova, Elza – Underhill, Peter A. – Kásler, Miklós: Determination of the phylogenetic origins of the Árpád Dynastybased on Y chromosome sequencing of Béla the Third. European Journal of Human Genetics 29 (2021) 164–172.
https://doi.org/10.1038/s41431-020-0683-z
Varga, Gergely I. B. – Kristóf, Lilla Alinda – Maár, Kitti – Kis, Luca – Schütz, Oszkár – Váradi, Orsolya – Kovács, Bence – Ginguta, Alexandra – Tihanyi, Balázs – Nagy, Péter Lajos – Maróti, Zoltán – Nyerki, Emil – Török, Tibor – Neparáczki, Endre: The archaeogenomic validation of Saint Ladislaus’ relic provides into the Árpád dynasty’s genealogy. Journal of Genetics and Genomics 2022
https://doi.org/10.1016/j.jgg.2022.06.008
Szabados György: A délceg púpos. Még egyszer az 1848-ban feltárt királysírok azonosításáról. Alba Regia 49 (2021). 59–73.
https://www.academia.edu/108083511/Szabados_Gy%C3%B6rgy_
A_d%C3%A9lceg_p%C3%BApos_M%C3%A9g_egyszer_az_
1848_ban_felt%C3%A1rt_kir%C3%A1lys%C3%ADrok_azonos%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1r%C3%
B3l_Alba_Regia_49_2021_59_73?email_work_card=title&fbclid=IwAR1DGSoIOtRF6j069-g9CxdG9kBTdu8YmD-0I1nLG7lpUiynBfscBsUjO00 
Kásler Miklós – Szentirmay Zoltán szerk.: A budapesti Mátyás-templomban őrzött Árpád-házi csontvázak származási rendje és genetikai azonosítása. Budapest, 2022.
https://mki.gov.hu/assets/books/MKI_Kasler_Szentirmay_2022_B5_web.pdf#joomlaImage://local-assets/books/MKI_Kasler_Szentirmay_2022_B5_web.pdf?width=0&height=0