"A magyar eszmetörténet keleti örökségünkkel együtt is az európai keresztény eszmetörténet integráns része. Említhetjük elsősorban a számos magyar szentet és boldogot, kezdve az Árpád-háztól egészen napjainkig. 


A kereszténység olyan mementójáról van szó, amelyet nem szabad pusztulni hagyni. A huszonnegyedik órában sikerült feltárni a fóti Szent Márton-templomot. Az ásatást a Magyarságkutató Intézet kezdte meg: látható volt, hogy az épületet a teljes pusztulás fenyegette. 


Politikai tevékenysége, a közoktatás fejlesztésé­ben játszott szerepe, a magyar kultúráért tett erőfeszítései alapján Teleki Sámuelt a XVIII–XIX. századi Erdély legnagyobb magyarjai közé kell sorolnunk


A Magyar Nemzet hétvégi "Lugas" mellékletében jelent meg Nagy-Luttenberger Istvánnak, a Történeti Kutatóközpont tudományos főmunkatársának a nemzeti szuverenitás hangsúlyozását is kifejezni hivatott vármegyékről szóló összefoglalója.  


Több mint száz évet kellett várni arra, hogy Párizsban láthassa a tudományos világ a trianoni békediktátumot megelőző tárgyalásokra készített térképeket.


Genomösszetétele által Szent László királyunk még jobban kötődött a honfoglaló magyarsághoz, és kevesebb európai gént hordozott, mint a későbbi évszázadok királyai. 


Az Eurázsiai Összefogásért Alapítvány háromnapos hagyományőrző fesztivált rendez a Magyar Állam évszázadai címmel július 29. és 31. között Kunszentmiklóson. A fesztivál keretében a magyar történelem egy-egy meghatározó eseményét idézik meg (...)


A Magyarságkutató Intézet Történeti Kutatóközpontjának munkatársával, Babucs Zoltánnal készült beszélgetés olvasható a Magyar Demokrata hetilapban. 


A Bihari Napló beszámolt róla: "Tudományos konferencia is zajlott a nagyváradi Szent László Napokon" (János Piroska) és "Magyar polgári esték: Trianon és következményei" (Kiss Ferenc Zsolt) írásokkal. Minden magyar felelős minden magyarért! – e gondolat jegyében tartotta rendezvényét péntek este a Magyar Polgári Egyesület Nagyváradon, (...)


A magyarok minden csatát elvesztettek, mindig a rossz oldalra álltak” – a mai napig érezteti kártékony hatását a diktatúra időszakában sunyi, suttogó propagandával terjesztett hamis történelemszemlélet, melynek célja (...)