Román óvoda, magyar óvoda

Pomozi Péternek, Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpontunk igazgatójának a Magyar Szóban jelent meg legújabb publicisztikája.


De nézzük csak tovább a vizionált „magyar túlsúlyt”: ha a hároméves kolozsvári magyar apróságra leselkedő, hétköznapi nyelvi ingereket nézzük, akkor abban biztos román többlet lesz, tekintve, hogy nem a kincses város pezsgő magyar tudományos és kulturális élete formálja egy csöppség szellemi horizontját, hanem a villamoson, buszon, boltokban és pereces néninél uralkodó szövegfoszlányok. Ezért hát nem mellékes, hogy otthon és az óvodakapun belül találkozhat-e a magyar nyelvvel (is). Ne feledjük, a magyar óvoda román dominanciájú környezetben szükségképp többkultúrájú üzenetet közvetít, márcsak azon triviális okból is, hogy Trianon óta a kis magyar világot nem számítva Kolozsvár Románia része, és ezt a tényt egyetlen magyar tannyelvű intézmény sem hagyhatja figyelmen kívül.

Pomozi Péter

A teljes cikket a Magyar Szó online felületén érhetik el.