NYELVJÁRÁSAIBAN IS ÉL A NEMZET - Nemzetközi konferencia a magyar nyelvjárások napján

A Magyar Nemzetben Bényei Adrienn tollából jelent meg tudósítás a Magyarságkutató Intézet "A nyelvjárások írott formái – Hagyomány, helyzetkép és fejlesztési lehetőségek" című nemzetközi konferenciájáról. 
"A konferencia előadói olyan kérdésekre keresték a választ, mint hogyan őrizhetjük meg az anyanyelvjárásainkat, hogyan gazdagítják a nyelvjárások a mai magyar köznyelvet, mi a magyar nyelvjárások szerepe nemzeti identitásunk megőrzésében. Mindez különösen fontos kérdés a trianoni diktátum által elszakított magyarlakta területeken, mint például Székelyföldön, Felvidéken, Kárpátalján és Délvidéken. A sajtótájékoztatón Juhász Judit köszöntötte a konferencia részvevőit."

 

Pomozi Péter, a Magyarságkutató Intézet Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpontjának igazgatója. Fotó: Szabadi Mónika

A beszámoló kitért Intézetünk és az Anyanyelvápolók Szövetsége által a nemzeti önazonosság és helyi identitás erősítése céljából meghirdetett "Családi hagyományaink" című pályázatra és annak ünnepélyes eredményhirdetésére is: 
"Minden régióból érkeztek pályázatok. Tizenkettő érkezett Szilágyságból és Székelyföldről, Délvidékről kettő, Felvidékről kettő és még az Amerikai Egyesület Államokból is érkezett pályázat. Ez is mutatja, hogy mekkora nemzet-, anyanyelv- és identitásmegtartó ereje lehet annak a kulturális kincsnek, annak a történeti, néprajzi és nyelvi örökségnek, ami a nyelvjárásokban rejlik."

A konferenciáról szóló teljes tudósítás a Magyar Nemzet oldalán érhető el.