Nemzetet és egyben modern hazát építeni

„Nemzetet és egyben modern hazát építeni – Mérlegen a dualizmus kori Magyarország” címmel jelent meg Köő Artúrnak, a Magyarságkutató Intézet Történeti Kutatóközpontja munkatársának könyvismertetése. A PTE BTK Történettudományi Intézetének Évkönyvében publikált recenzió a Csibi Norbert és Schwarczwölder Ádám szerkesztésében napvilágot látott Modernizáció és nemzetállam-építés című kötetben szereplő tanulmányokról ad átfogó ismertetést.

 

PTE BTK Történettudományi Intézetének Évkönyve. 

„Amikor a dualizmus időszakát próbáljuk meg értékelni, mérlegelni, hajlamosak vagyunk abba a hibába esni – mivel megszoktuk, hogy valamire csak úgy tudunk tekinteni, hogy az vagy jó, vagy rossz –, hogy megpróbálunk igazságot tenni abban a meddő vitában, hogy Kossuth Lajosnak vagy Deák Ferencnek volt-e igaza a kiegyezéssel kapcsolatban. Sokszor teszünk kísérletet annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy a dualizmus rendszere és időszaka a Magyar Királyság fejlődését, a nyugathoz való felzárkózását jelentette-e, vagy éppen az utolsó szög volt a Szent István-i Magyarország koporsójában.

[…]

A szerkesztők célja az volt, hogy négy tematikus egységbe gyűjtve a tanulmányokat, minél komplexebben járják körül a kiadványban a dualizmus értékelése kapcsán felmerülő problémákat, kérdéseket.”

A könyvismertető további részletei a PONTES tudományos szakfolyóirat 2021/4. számában érhetők el.