Magyar főúr római zarándoklata - Kanizsai Lászlót az itáliai búcsújárás alkalmával lovaggá ütötte VII. Kelemen pápa

Kanász Viktor, a Magyarságkutató Intézet Történeti Kutatóközpontjának munkatársa a vasi és zalai ispáni, nándorfehérvári, illetve dalmát-horvát-szlavón báni tisztségeket betöltő kincstartó, (...)

(...) sárvári birtokos Kanizsai László az 1525-ben meghirdetett Szentévben megtett zarándoklatáról és testamentumáról készült tanulmánya kapcsán nyilatkozott a zaol.hu-nak.  "– Róma már évszázadok óta a magyar – és az egész keresztény Európa – zarándokainak egyik legkedveltebb úti célja volt. Ennek különösen nagy lökést adott a szentévek meghirdetése. Ilyenkor vallásos utazók ezrei keresték fel Szent Péter és Pál sírját, valamint a római bazilikákat. Közkedvelt úti célnak számított még Loreto is, ahová szintén tömegesen érkeztek zarándokok. Kanizsai László is ilyen útra vállalkozott az 1525-ös szentév alkalmával.
[...]
– Sikeresnek mondható ez az utazás, a pápa lovaggá is ütötte Lászlót…
– Valóban különleges kegyben részesült. Ezt Burgio pápai legátus jóvoltából tudjuk, aki egyik, 1525. július 11-én írt levelében írta meg, hogy Kanizsainak nagy megtiszteltetésben volt része, ugyanis találkozott VII. Kelemen pápával, aki lovaggá ütötte. Ennek idejét és helyét a pápai szertartásmesternek a Vatikáni Apostoli Könyvtárban őrzött naplója jóvoltából ismerjük: március 7-én, a vatikáni apostoli palota egyik – capella parvának nevezett – termében került sor a lovaggá ütésre Gabriele Mascioli Foschi pápai sekrestyés, durazzói érsek, valamint Sessia hercegének jelenlétében.  Jól látható, hogy a Kanizsai családban a 16. századra szinte hagyománya volt a jelentős szent helyeket felkereső kegyes zarándoklatoknak. Egy századdal korábban a Szentföldet keresték fel a család tagjai, 1512-ben pedig Kanizsai János Rómát és Loretót látogatta meg."

Róma középkori látképe. Forrás: zaol.hu

A teljes beszélgetést a zaol.hu oldalán olvashatják.