Kalandozások Erdély múltjában

„A Kolozsvárott tevékenykedő piarista szerzetes és akadémikus történész, Biró Vencel (1885–1962) Erdéllyel kapcsolatos, valamint gazdaság-, társadalom- és művelődéstörténeti munkái jelentek meg egy kötetbe gyűjtve nemrégiben a Magyarságkutató Intézet gondozásában.

Biró 1940-től a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen Erdély és Kelet-Európa történetének professzora volt, majd a Magyar Tudományos Akadémia tagja, s elnyerte az akkori legmagasabb állami kitüntetést is, amikor Corvin-koszorúval ismerték el történészi munkásságát."

A Magyarságkutató Intézet kiadványai sorában megjelent Bíró Vencel "Erdélyt jobban megszeretjük, ha azt múltjával együtt ismerjük” című kötetről jelent meg könyvrecenzió a Magyar Nemzetben Miklós Péter tollából. 

"Szent István életének és a keresztény magyar államot megteremtő munkásságának egyetemes ­európai történelmi jelentőségéről Biró a következőket írta: A szent királytól megerősített keresztény lelkület adott a magyarságnak erőt arra, hogy a pogányság felújítását meggátolta, hogy kisebb pogány, vándorló nemzeteket letelepített és a kereszténységnek megnyert. A kereszténység biztosította az ellenállást, amellyel a nemzet más világfelfogásban élő nagy népekkel szemben megállhatott. Így a tatárok, utóbb a törökök ellen mutatott erőfeszítései a kereszténység erejéből is táplálkoztak. A magyar keresztény állam és Szent István neve elválaszthatatlanul egybeforrt. S e kapcsolat méltó helyet biztosít neki az egyetemes történelemben.”

A recenzió további részletei a Magyar Nemzet oldalán olvashatók.