Hunyadiak, Corvinok

A Magyarságkutató Intézet július végén Hunyadiak és Corvinok címmel a Szépművészeti Múzeum frissiben felújított Román Csarnokában rendezte meg a konferenciát, amely – a lényeget egyetlen mondatba sűrítve – Hunyadi János, Hunyadi Mátyás és Corvin János életét, uralkodását, működését ismertette és vitatta meg.

A Magyar Hírlapban jelent meg Dr. Csere Péter beszámolója a Magyarságkutató Intézet nagyszabású, "Hunyadiak és Corvinok" című nemzetközi tudományos konferenciájáról. 

"A Hunyadiak számára kezdettől létezett egy felsőbbrendű, minden egyéni ambíciót maga mögé utasító eszme: a haza üdve.

Ők ezért, a számunkra nem is olyan rég még megfoghatatlannak és elvontnak beállított eszméért követték el minden mesterkedésüket, vívták meg minden csatájukat, érték el minden sikerüket. Vizsgáljuk bár a legtüzetesebben, szemléljük bár a legkritikusabban: az ő részükről nem látunk, nem találunk más indítékot. A hatalom, a gazdagság, az uralkodás számukra mind-mind csupán eszköz volt. A nagyság – a hazát szolgálta."

A beszámoló további részleteit a Magyar Hírlap oldalán olvashatják.