Dicsőséges országgyarapítás

Babucs Zoltán hadtörténész, a Magyarságkutató Intézet Történeti Kutatóközpontjának munkatársa a Lemhényi Ifjúsági Szervezet szervezésében, valamint a Magyar Ifjak Kézdiszékért társszervezésében megvalósuló vetített képes előadás keretében Felvidék, Kárpátalja és Észak-Erdély visszacsatolásának történelmi hátterét ismertette.

"A Felvidék és Kárpátalja hazatérésének emlékalbuma, valamint a Csíkszereda és Kézdivásárhely hazatérése, 1940 című kötetek a hadtörténeti események ismertetésén túl bepillantást engednek a honvédek és a felszabadult magyarság gondolataiba, érzéseibe, nem csupán visszaemlékezés részletek közlésével, hanem felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és anyaországi családok, gyűjtők féltve őrzött fotóalbumaiból előkerült ezernyi fényképfelvétel segítségével, amelyek hűen ábrázolják a „magyar feltámadás hajnalhasadását”.

Az előadásról szóló teljes beszámoló a 3szek.ro oldalán érhető el.