Attilától Etelkáig

Pomozi Péternek, Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpontunk igazgatójának a Magyar Nemzetben jelent meg véleménycikke.


...Az euró­pai művelődéstörténet a nyelv identitásképző kulcsszerepét a nemzetállami eszme születésénél keresi. A magyar történelemben éppen Mohács tanít meg rá, hogy nem megkésettek, hanem élen járók voltunk számos tekintetben. Sylvester János 1539-es Grammatica Hungarolatinájának bevezetése már az „anyanyelve kiművelésével válhat naggyá a nemzet” Bessenyei-féle gondolatának világos előképe.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán érhetik el.

Pomozi Péter