Amikor meghalt Oradea

Babucs Zoltánnak, Történeti Kutatóközpontunk kutatójának a Magyar Nemzetben jelent meg legújabb írása.


A német és olasz tudósítók mellett az angol és amerikai sajtó is hírt adott az erdélyi ország­gyarapításról. „A Daily Express színes jelentésé­ben ismerteti a kormányzó bevonulását Nagyváradra. A lap közli azokat a budapesti jelentéseket, hogy a lakosság a magyar csapatokat ujjongó örömmel fogadja, szemében örömkönnyekkel öleli át a katonákat, és mindenütt diadalkapukat emel.” Miután a magyar csapatok csak szeptember 11-én érhették el Kolozsvárt, a tikkasztó meneteléstől holtfáradt gyalogság helyett a gyorshadtest csapatai mentek előre, hogy a Székelyföldet visszacsatolják. A románok itt is serényen vittek mindent, ám a székelyeket kemény fából faragták, és nem hagyták magukat megfélemlíteni. A Kézdivásárhely főterén éktelenkedő román zászlót levonták, rúdját szecskává aprították és elégették. Szeptember 13-án a munkácsi 2. gépkocsizó dandár érte el Kézdivásárhelyt, ahol az esős időjárás ellenére a környék falvainak székelyei is ott tolongtak, és leírhatatlan lelkesedéssel fogadták a gyorscsapatokat.

Babucs Zoltán

A cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják.