A Turul-dinasztia Árpád-kori története. Királyok és Szentek – Az Árpádok kora című kiállítás kísérőkötete angol nyelven

A Magyar Nemzetben olvasható a Magyarságkutató Intézet és a Szent István Király Múzeum közös kiadásában megjelent kísérőkötet könyvbemutatójáról szóló tudósítás.

A Királyok és Szentek. Az Árpádok kora című magyar nyelvű kiadvány itt és Intézetünk honlapján érhető el.

Az angol nyelvű kötet pedig ide kattintva olvasható.

"Már angol nyelven is kézbe vehető az év legjelentősebb történelmi tárlata, a Királyok és szentek – Az Árpádok kora címmel megrendezett kiállítás kísérőkötete. Kerekasztal-beszélgetés keretében mutatták be a Magyarságkutató Intézet és a Szent István Király Múzeum közös kiadásában megjelent, a kiállítással azonos címet viselő kötetet, amely tizennyolc régészeti, történeti, archeogenetikai és néprajzi témájú tanulmányban közérthető módon mutatja be a korszakot, valamint a korszakkal kapcsolatos legújabb kutatási irányokat és eredményeket.

A beszélgetésen elmondták, hogy a szakma és a szélesebb olvasóközönség részéről egyaránt nagy érdeklődésre számot tartó tanulmánykötet angol nyelvű változata azon külföldi olvasóközönség számára készült, akik a szenteket adó Turul-dinasztia Árpád-kori történetének legmodernebb összefoglalása iránt érdeklődnek. A kötetet Vizi László Tamás történész, a Magyarságkutató Intézet tudományos főigazgató-helyettese, Teiszler Éva történész és Ringer István régész, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársa, a kötet szakmai lektorai mutatták be. A tanulmánykötet kapcsolódik a Székesfehérváron márciusban megnyílt, azonos című tárlathoz, ennek hű fordítása az angol nyelvű kiadvány.

Mint mondta, a honfoglalástól 1301-ig, az Árpád-ház kihalásáig mutatja be a történelmi eseményeket. Fókuszba kerül az a hatalmas diplomáciai, dinasztikus kapcsolatrendszer, amely jellemezte az uralkodóházat. Teiszler Éva beszélt a könyvben fellelhető szaktanulmányokról, amelyek a szélesebb olvasóközönség számára is érthetők. Elmondta, hogy a dolgozatok olyan területeket világítanak meg az Árpád-házzal kapcsolatban, amelyekről eddig nem sok szó esett. Kiemelte Ma­koldi Miklósnak, a kiállítás kurátorának a Kárpát-medence geopolitikai jelentőségéről szóló tanulmányát, amelyben a kurátor szakít azzal a felfogással, hogy Nyugat-Európa szempontjából vizsgálják a Kárpát-medence történéseit. 
Több írás foglalkozik az Árpád-ház szentjeivel és a szentek kultuszával. Olvashatunk a kiadványban had- és kultúrtörténeti vonatkozású tanulmányokat, és megismerkedhetünk egy új tudományterület, az archeogenetika módszereivel, eszközeivel és lehetőségeivel is. Székesfehérvár és az itt folyó kutatások kiemelt szerepet kapnak a kötetben. A kiadványt a Királyok és szentek – Az Árpádok kora című kiállításhoz készült, az egyes tanulmányok tematikájához kapcsolódó, Cser Dániel által készített műtárgyfotók színesítik.

Ringer István kiemelte, hogy az összesen tizennyolc tanulmányt magába foglaló kötet írásai a korszakkal foglalkozó régészek, eszme-, vallás- és jogtörténészek, történészek, néprajzkutatók és archeogenetikusok tollából származnak. Elmondta, hogy a kiadványból már ezer példány kelt el, ami azt bizonyítja, hogy nem csak a szakma érdeklődik a téma iránt. A kerekasztal-beszélgetésen elhangzott, hogy a Magyarságkutató Intézet 2019 óta hetven kiadványt jelentetett meg."

(Kiemelt kép: a könyvbemutató (Fotó: Nagy Balázs, Magyar Nemzet))

A könyvbemutatóról szóló beszámolót az a Magyar Nemzet oldalán olvashatják.