A tudomány és az etika köti össze a ma alakult, új szellemi erőteret

Együttműködési megállapodást kötött a Magyarságkutató Intézet és a Professzorok Batthyány Köre. Újabb szellemi erőtérrel bővült a Magyarságkutató Intézet (...)

(...) – fogalmazott Horváth-Lugossy Gábor, az intézet főigazgatója arról a megállapodásról, amelyet a Professzorok Batthyány Körével kötöttek kedd délután. Az együttműködési megállapodást aláíró Kásler Miklós és Kollár Lajos, a polgári szerveződés elnöke elmondta: szövetségük célja megteremteni és megerősíteni a keresztény polgári Magyarországot, valamint helyreállítani a kommunizmus által lerombolt szellemi és spirituális viszonyokat.

A Magyarságkutató Intézet megalakulása óta szakadatlanul végez kiemelt nemzeti kutatásokat, teszi le az asztalra tucatszám a magyar öntudatot is erősítő, történelmi ismereteinket kiigazító és hiánypótló köteteket – idézte fel Horváth-Lugossy Gábor az eddigi eredményeket. Arról is beszélt: az intézet által szervezett tudományos konferencián tartott előadások száma mára meghaladja a hatszázat, továbbá a hunok, az avarok, az Árpádok, a Hunyadiak, a Szent Korona, az Oszmán és a Habsburg Birodalom ellen zászlót és fegyvert ragadó hőseink, történelmi tetteik mind-mind a Magyarságkutató Intézet kutatási területét képezik, és most újabb szellemi erőtérrel bővül – fogalmazott Horváth-Lugossy Gábor a Professzorok Batthyány Körével kötött megállapodásról.

– A tudomány és az etika köti össze a Professzorok Batthyány Körét és a Magyarságkutató Intézetet – hangsúlyozta Prof. Dr. Kásler Miklós, egykori miniszter, az intézet alapítója miután aláírta az együttműködési megállapodást a Professzorok Batthyány Körével. 

A KOMMUNIZMUSBAN AZ A LEGROSSZABB, AMI UTÁNA KÖVETKEZIK

– idézte Márait Kásler Miklós, utalva arra, milyen küzdelmes munka újjáépíteni a szellemi és kulturális életet. Arra is rámutatott: szellemi-spirituális viszonyaink, a kommunizmus elmúlt évtizedei alatt egyirányúak és manipuláltak voltak, visszanyesték őket. Kiemelte: az osztályharcalapú internacionalizmus nem tűrte a földi világon túli és nemzeti világot. Fontosnak nevezte, hogy a negyedik Orbán-kormány alatt folytatódik a kulturális esélyegyenlőség megteremtése: 

LEHETŐSÉGET KAPTUNK A TÖRTÉNELEM ÚJRAÉRTELMEZÉSÉRE ÉS A HAGYOMÁNYAINK MEGJELENÍTÉSÉRE AZ IRODALOMBAN. EZ NEM MÁS – FOGALMAZOTT, MINT A VÉLEMÉNYDIKTATÚRA KIEGYENLÍTÉSE.

– Mindig az összefogás híve voltam – szögezte le Kásler Miklós a megállapodásról szólva, majd azzal egészítette ki gondolatait: ahogyan a Magyarságkutató Intézet összegyűjti azt a néhány alkalmas és szemléletében is megfelelő tudós embert, akik etikusak a saját tudományágukban és elviselik a rájuk zúduló össztüzet: ugyanígy a tudomány és az etika köti össze a Professzorok Batthyány Körét és a Magyarságkutató Intézetet – húzta alá. 

Kollár Lajos, a Professzorok Batthyány Körének elnöke úgy fogalmazott a megállapodásról: mindannyian a keresztény Magyarország megerősítésén dolgoznak és terveik között szerepel minél több civil szervezet és egyesületet összefogása. 

A Professzorok Batthyány Körének tagjai olyan egyetemi tanárok és kutatók, akik polgári szerveződésként segítik a nemzeti keresztény-konzervatív értékrend érvényre juttatását a magyar társadalomban. Választ keresnek továbbá a jövőt érintő társadalmi kérdésekre, szellemi műhelyeket hoznak létre főként kulturális, tudomány- és oktatáspolitikai elképzeléseinek, javaslatainak kialakítására, megvitatására, bemutatására és terjesztésére. 

A professzor elárulta: novemberben kezdik majd az aktív munkát, amikor konferenciát szerveznek és az együttműködést is körvonalazzák.

Az eredeti cikk a Magyar Nemzet oldalán érhető el.