„Pray 300” tudományos konferencia a Magyarságkutató Intézetben

A Magyarságkutató Intézet Klasszika-filológiai Kutatóközpontjának „Pray 300” elnevezésű tudományos konferenciáján Pray György XVIII. századi jezsuita szerzetes munkásságát mutatták be, aki a források kritikai vizsgálatán alapuló történetírás első képviselője volt. Prof. Dr. Kásler Miklós, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója és tiszteletbeli elnöke nyitóbeszédében hangsúlyozta, hogy Pray korának kiemelkedő történettudósaként rendkívül jelentős forrásgyűjtést végzett. 

Pray György 300 éve született Érsekújvárott, 1740-ben csatlakozott a jezsuita rendhez. A forrásokat kritikusan értelmezte, eszerint írta meg egyházi és világi műveit. Egyik legfontosabb történeti munkája a magyarság történelmének megírása, az ehhez kapcsolódó fogalmak és források értelmezése és rendszerezése.

A főigazgató kiemelte, hogy mivel Pray György munkáinak fordítása részleges, és műveinek korszerű kiadása eddig nem történt meg, a Magyarságkutató Intézet megtisztelő küldetéseként vállalta fel a hiányok pótlását. 

A konferencia nyitóbeszéde megtekinthető itt: