Mítosz. Történelem. Valóság

A fenti címmel rendezett pódiumbeszélgetést a Magyarságkutató Intézet László Gyula Kutatóközpont és Archívuma. A rendezvény alcíméhez híven – Ősműveltségünk keleti kapcsolatairól a tudomány és hagyomány szemszögéből – a téma neves kutatói osztották meg ismereteiket.  

Az oldott hangulatú beszélgetés keretét a Valóság című folyóiratban megjelent írások adták; ez a tudományos ismeretterjesztő periodika jelentette meg ugyanis a megszólaló kutatók egy-egy tanulmányát a témában. A dolgozatok a „Mítosz és történelem” kutatási irány mentén elemezték a magyar néphagyomány forrásait, kutatási módszereit, keleti kapcsolatait, így az eszmecserének az ősműveltségünk keleti kapcsolatainak megismerése, a néprajzi terepmunka lehetőségei és nehézségei, valamint a történeti és régészeti emlékei gondolatkör volt a rendezőelve.

Mivel manapság nem vetül kellő fény a magyar őstörténet szellemi hagyatékára és annak főleg a sztyeppei török rokon népek felé vezető kapcsolódási hálózatára – miközben a néprajzi és népzenei párhuzamok feltárásában és rendszerezésében még hatalmas távlatok rejlenek –, ezért a rendezvény e tekintetben hiánypótló volt. 

A beszélgetésen a Magyarságkutató Intézet László Gyula Kutatóközpont és Archívuma részéről Prof. Dr. Hoppál Mihály és dr. Agócs Gergely néprajzkutató, valamint dr. Szabados György történész vett részt. Hozzájuk vendégként csatlakozott dr. Lezsák Gabriella régész, a HUN-REN BTK Magyar Őstörténeti Kutatócsoportjának munkatársa. A Valóság című folyóiratot az eseményt is köszöntő Prof. Dr. Kucsera Tamás Gergely szerkesztő képviselte. 

Mítosz. Történelem. Valóság montázs