IV. Magyar nyelvjárások napja a Magyarságkutató Intézetben

A Magyarságkutató Intézet Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpontja IV. Magyar nyelvjárások napja - Nyelvjárásváltozatok és közösségi identitásformák címmel rendezett nemzetközi tudományos konferenciát az intézetben. 

A konferencia megrendezésének ötlete Prof. Dr. Pusztay János nyelvész és egyetemi tanár és Dr. Pomozi Péter, a Magyarságkutató Intézet Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpontjának igazgatójától származik. 

A kezdeti gondolat a Magyarságkutató Intézet főigazgatója és tiszteletbeli elnöke, Prof. Dr. Kásler Miklós miniszteri támogatásával vált valósággá 2019-ben.

Az intézet főigazgatója köszöntő beszédében elmondta, a nyelvjárások rendkívül jelentősek a magyar nyelv egészében, fejlődésében és történetében, a nemzeti identitás egyik legfontosabb alapját, közösségteremtő és nemzetmegtartó erejét képezik a magyar szórványban. A magyar hagyományok és kultúra folytonosságát biztosítják és hordozzák.  „A gondolat nemessége elősegíti a Kárpát-medence népeinek együttélését és a történelmi, kulturális és jogi sérelmek orvoslását. A nyelvjárások mutatják a magyar nyelv gazdagságát, a nyelvjárások kutatása pedig érték. Ez a konferencia azt szimbolizálja, hogy a Kárpát-medence magyarságának, az értelmiségnek értékteremtő szerepe van, és a magyar nyelvjárások kutatása is ezt a célt szolgálja.” – mondta a főigazgató. 

Dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó hangsúlyozta a fontosságát annak, hogy a 21. században megőrizzük legfőbb kincsünket, az identitásunkat, amely nem létezik nyelvünk, kultúránk, hagyományaink nélkül.  A legfontosabb identitásképző a nyelv, a felelősségünk pedig abban van, hogyan tudjuk megőrizni a magyar nyelven belüli diverzitást, ezáltal identitásunkat is. 

Juhász Judit, az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke kiemelte, hogy a nyelvjárási beszéd érték, amely az anyanyelvi kultúrát színesíti. Minél több területi vagy társadalmi nyelvváltozatot ismerünk és használunk, annál gazdagabbak vagyunk.

Dr. Pomozi Péter, a Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpont igazgatója elmondta, december 1-jének nemcsak tudományos, hanem közösségi és nemzetpolitikai üzenete is van. Ha a nyelvjárási identitás elvész, azzal a nemzeti identitásunkat is elveszítjük. A konferencia célja mindezen gondolatok közvetítése és a legmagasabb tudományos érték képviselete. 

Az eseményen a szakterület legkiválóbb Kárpát-medencei tudósai adtak elő, akik a konferencia fő témájának szűkebb vagy tágabb kontextusát vizsgálták, valamint újabb nyelvjárási digitális és nem digitális korpuszokat, nyelvjárási szakmai és módszertani kiadványokat, nyelvjárási szépirodalmi és lexikográfiai kezdeményezéseket mutattak be.