„Egyetlen batyunk botunk fegyverünk az anyanyelv”

„A magyar nyelv az alappillér, ami leginkább összeköti a nemzetet, a nemzet különböző részeit függetlenül, égtájaktól függetlenül az időtől. Rendkívül ősi, rendkívül stabil a nyelvünk, sok száz év távlatából is pontosan megértjük azt, hogy mit éreztek, mit gondoltak, hogy gondolkodtak az őseink, hogyan látták a világot, az univerzumot, a földet, és minden, ami azon túl van” – emelte ki Prof. Dr. Kásler Miklós, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója a Nemzeti Színházban, ahol az intézet a színházzal és a Petőfi Kulturális Ügynökséggel közös szervezésben ünnepelte a Magyar nyelv napját.

„Soknyelvű, soknemzetiségű országban, ahol nem számított a származás, nem számított az eredet. Nagyon lényeges dolognak tartom, hogy ifjúságom kedves városában, Sárváron, 1539-ben, amikor megjelent az első magyarul nyomtatott könyv, a Grammatica Hungarolatina, Erdősi Sylvester János azt írta, hogy mi úgy vagyunk a magyar nyelvvel, hogy a dúsgazdag szegény ember, aki nem tudja, hogy hol van elásva a kincs a kertjében. Mi felemeljük a magyar nyelvet, mert a magyar tudománynak is ez kell, hogy az alapja legyen és dúsgazdagok leszünk.” – hangsúlyozta Kásler Miklós professzor. 

Prof. Dr. Balázs Géza nyelvész, néprajkutató, egyetemi tanár az esemény köszöntőjében kiemelte, hogy az Északkelet-magyarországi régió fontos szerepet tölt be a magyar nyelv elterjedésében. Egy történészi elképzelés szerint ugyanis a Bodrogközből szerveződött a honfoglalás, így a magyar nyelv Kárpát-medencei elterjesztése is. Kazinczy Ferenc nyelvújító mozgalma Széphalom-Sátoraljaújhely tengelyen évszázadokra meghatározta a magyar nyelv fejlődési irányát. Az egykori Bányácska települést ma már mindenki Széphalomként ismeri, és a mai naptól Sátoraljaújhely méltán a magyar nyelv városa címet viselheti.

A mai napon díjazták azokat a magyarnyelv- és irodalomtanárokat, akik nyelvi ismeretterjesztő, példamutató közösségi vagy tudományos munkájuk alapján elismerést érdemelnek. 

Prof. Dr. Kásler Miklós és Demeter Szilárd író, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója ünnepélyesen aláírta az együttműködésre vonatkozó megállapodást,

Az alkalom végén került sor a 24. Kárpát-medencei szónokversenyre, amelynek színvonalát Rátóti Zoltán színművész, zsűrielnök méltatta. 

„A magyar nyelv napja azt üzeni, hogy a nemzeti kultúráért, nyelvért folyamatosan cselekedni kell. Ma is szükség van nyelvstratégiára, nyelvművelésre, de leginkább arra, hogy mindenki értékelje, szeresse és örömmel használja anyanyelvét” – mondta Prof. Dr. Kásler Miklós. Hozzátettte: a Magyarságkutató Intézet ezért kapcsolódott be a cselekvő nyelvművelésbe azzal, hogy befogadta a Magyar nyelvstratégiai kutatócsoportot, valamint igyekszik összefogni a magyar nyelvért elkötelezett szervezeteket. Mindnyájunk számára ugyanis, Kányádi szavaival élve, „egyetlen batyunk botunk fegyverünk az anyanyelv”

A Magyar nyelv Napját az Anyanyelvápolók Szövetsége 2008-ban kezdeményezése nyomán 2011 óta ünnepeljük november 13-án.