„a királyné fehér, a király pedig barna ménre ült, így vonultak be Fehérvárra”

1476. december 12-én koronázzák magyar királynévá Aragóniai Beatrixet. A mai évfordulóról Dr. Teiszler Éva, a Magyarságkutató Intézet Történeti Kutatóközpontja tudományos munkatársának írását olvashatják.

Aragóniai Beatrix, I. Ferdinánd nápolyi király (1458–1494) leánya, Hunyadi Mátyás király (1458–1490) második felesége 1457. november 14-én született Nápolyban. Ő az első magyar királyné, akinek koronázásáról részletes egykorú leírással rendelkezünk.

Beatrix és Mátyás per procura, azaz képviselő általi házasságkötésére már 1476. szeptember 15-én sor került Nápolyban. Az eseményen a királyt unokatestvére és híve, Dengelegi Pongrácz János erdélyi vajda képviselte. Ezután Beatrixot, aki ettől kezdve magyar királynénak címezte magát, és a nápolyi számadáskönyvek is így tartottak számon, díszes magyar és nápolyi főurakból álló kíséret vezette Magyarországra, amelynek tagja volt többek között Vingárti Geréb Péter felső-sziléziai főkapitány, Filipec János váradi püspök, Rozgonyi László és még sokan mások. A több száz lovasból álló, igen látványos és gazdag felszerelésű menet Székesfehérvár, a királyok és királynék koronázóvárosa felé igyekezett, amelynek falain kívül, a Budai kapu előtt, fényes külsőségek közepette fogadta Mátyás a leendő királynét több hazai és külföldi méltóság társaságában. Itt került sor első személyes találkozásukra is.

Beatrix képmása, Regiomontanus-kódex - Bécs, Österreichische Nationalbibliothek.

Kölcsönös üdvözlések, megajándékozások és köszöntések után Mátyás és Beatrix lóra szállt, majd bevonult a városba. Még aznap, majd a következő napon is misét hallgattak a Szűz Mária tiszteletére szentelt koronázótemplomban, végül a harmadik napon, 1476. december 12-én ugyanitt megtörtént a királynéavatás. A vendégek és a főurak a királyné szállása elé vonultak, s a koronázótemplomba kísérték őt. Beatrix a koronázási menetben olasz divat szerint szabott vörös bársonyruhát viselt. 

Miután a templomba érkezett, az oltár mögött átöltöztették, arannyal átszőtt vörös bársonyruhát és palástot adtak rá. Közben Mátyás is fejére tette a Szent Koronát, és kezébe vette a királyi jelvényeket. A királynét az oltár elé vezették, ahol letérdelt, majd a nádor megkérdezte Mátyást, hogy akarja-e a királyné megkoronázását. Mátyás igennel válaszolt. Ezután Beatrix elmondta a számára előírt esküt, Vetési Albert veszprémi püspök pedig jobb vállán és karján szent olajjal felkente őt, azután a boszniai királlyal és a nádorral együtt a királyné fejére helyezte a koronát, melyben 25 nagy gyémánt, rubin és zafír volt. A szertartás végén Mátyás több előkelő személyt lovaggá ütött, végül a királyi palotához vonulva pompás ebéden látták vendégül a meghívottakat. Másnap Budára indultak, hogy a fővárosban megüljék lakodalmukat, és személyesen is összeházasodjanak.

Dr Teiszler Éva / tudományos munkatárs

Történeti Kutatóközpont

Magyarságkutató Intézet

Dr. Teiszler Éva