A magyar nyelv ünnepe Délvidéken

Október 26. és 28. között immár ötvenharmadszor szervezte meg az adai Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napokat, általános és középiskolásoknak szóló anyanyelvi versenyekkel, tudományos tanácskozással. 

Utóbbi idén először egészült ki a Vajdasági Pedagógiai Intézet által jóváhagyott akkreditált tanári továbbképzéssel, amelynek központi témája az emberközpontú nyelvművelés és tehetségfejlesztés volt.

Szarvas Gábor szobrának ünnepélyes megkoszorúzásán a Kárpát-medencei magyar nyelvészek nevében Dr. Zékány Krisztina, a Magyarságkutató Intézet Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpontjának tudományos munkatársa és Dr. Pomozi Péter, a kutatóközpont igazgatója helyezte el a megemlékezés koszorúját. Ezt követően a városháza dísztermében megtartott tudományos tanácskozáson Pomozi Péter a Nyelvművelés a XXI. században – Kérdések és válaszok eltérő nyelvi környezetben címmel tartott előadást, Zékány Krisztina pedig az emberközpontú nyelvművelés lehetőségeiről beszélt a soknemzetiségű környezetben.

Az esemény zárásaként Pomozi Péter a tanártovábbképzés keretében tartott bemutatót a Kárpát-medencei magyar nyelvi-kulturális kontinuitás megjelenéséről az általa is szerzőként jegyzett új magyarnyelv-könyvekben.

Dr. Zékány Krisztina – Dr. Pomozi Péter
Magyarságkutató Intézet, a Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpont munkatársai
 
Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok