A Hunyadiak eredete

Ősi európai genomösszetételűek a Hunyadiak, a Kárpát-medencéből eredeztethető mintákkal mutatja a legmagasabb genetikai hasonlóságot. Ez újabb tudományos mérföldkő és világszínvonalon, rendkívüli körülmények között elvégzett kutatás a Magyarságkutató Intézettől.

Prof. Dr. Kásler Miklós intézetünk tiszteletbeli elnöke a sajtótájékoztatón kiemelte: 

A magyar történelmi uralkodóházak vizsgálatait még 2014-ben dolgoztuk ki és indítottuk el kollégáimmal, majd egy részletesen meghatározott programra alapozva, a magyar kormány támogatásával 2019-ben alapított Magyarságkutató Intézet ezeket a kutatásokat folytatja.
2020-ban lehetőségem volt arra, hogy miniszterként kezdeményezzem a Hunyadi-ház archeogenetikai vizsgálatát, amelynek keretében zajlottak egyeztetések a varasdi püspök úrral. A sikeres tárgyalásoknak köszönhetően tudománydiplomáciai sikerként kerülhetett sor a lepoglavai sír felnyitására
A kutatás gyakorlati kivitelezését 2021 elején kezdték meg a kutatók Lepoglavában, Horvátországban - foglalta össze a kutatás menetét tiszteletbeli elnökünk. 

Prof. Dr. Kásler Miklós és Neparáczki Endre

Makoldi Miklós Zsombor a lepoglavai régészeti feltárásról elmondta: történeti forrásokból és a helyszínen található lovagalakos, faragott, feliratos márvány sírkő alapján tudni lehetett, hogy Corvin Jánost és fiát, Corvin Kristófot a Corvin János által alapított és kiépített lepoglavai pálos kolostor templomának szentélyében helyezték örök nyugalomra. Azért Lepoglavában, mert Mátyás király még életében horvát-szalvón bánná és bosnyák királlyá nevezte ki vérszenti fiát, Jánost.

Lepoglava egy szerencsés történeti helyszín, hiszen környékét a XV-XVII. századi török dúlások elkerülték – így a kolostor és a benne található sírok érintetlenül megmaradtak egészen a XX. századig, amikor sajnos a kolostort börtönné alakították át, de hála Istennek ez a templomot nem sokban érintette.
Így lehetséges az, hogy a Corvin-sírokból, sőt a templom eredeti XV. századi építészeti elemeiből és festéséből is tekintélyes mennyiségű megőrződött a templom XVIII. századi barokk átépítése ellenére.

A Corvin-sír helye tehát ismert volt – a főoltár előtt található, a főhelyen, a templom szentélyében. Ugyan az eredeti sírfedlapot a XIX. század elején felvették és beépítették a templom északi szentélyfalába, de a sírt egy évszámokkal jelzett méretazonos márványlappal visszafedték és valószínűleg nem is bolygatták. Később a XIX. század folyamán újra felnyitották a sírt, és Török Aurél vezetésével antropológiai vizsgálatokat végeztek a csontokon.

Régészeti Kutatóközpontunk igazgatója emlékeztetett: amikor a Magyarságkutató Intézet és a horvát Örökségvédelmi Hivatal közösen felnyitotta a sírt 2021 január 14-én, akkor láttuk, hogy az eredeti téglával falazott és téglapadlós sírgödörben egy kisméretű ereklyetartó fakoporsó található, melyen a Corvinus Iohannes és Corvinus Christoforus faragott felirat volt látható. A koporsó helyzetének fényképes és rajzos dokumentációja után a koporsófedelet leemelve szemünk elé tárult a koporsóba nem anatómiai rendben található csontok sokasága, melyekről látszott, hogy egy felnőtt és egy gyermek vázához tartoznak. A csontok helyzetét szintén dokumentáltuk, majd megtörtént a csontok antropológiai és archeogenetikai vizsgálata.

Ezen vizsgálatok után a csontokat hasonló rendben visszahelyeztük a koporsóba, majd a koporsófedél is visszakerült.
Ezután a sírt a pálos atyák újra felszentelték, és végül kőrestaurátorok bevonásával helyére került a márvány sírfedlap is – így az eredeti állapot került helyreállításra.

Makoldi Miklós, a Régészeti Kutatóközpont igazgatója

Dr. Neparáczki Endre, az Archeogenetikai Kutatóközpont igazgatója a sajtótájékoztatón ismertette a részleteket: a kutatók Lepoglavában a templomban, extrém körülmények között alkalmazták a minimális roncsolással járó mintavételi technikát. Ennek alkalmazásával mintát vettek Corvin János és Kristóf koponyamaradványából.

A csontmintákat a steril Archeogenetikai laboratóriumba vitték, ahol sikeresen kinyerték a DNS-t. Ezeket újgenerációs szekvenálásra előkészítették majd leolvasták az egykor élt egyének teljes örökítőanyag-sorrendjét.
Ennek elemzése során kiderül, hogy az egyének elsőfokú rokonok, tehát az apa-fiú kapcsolat bizonyításra került.
További elemzések során megállapították a Hunyadi-házra jellemző férfi ágú haplocsoportot: E1b1b1a1b1a6a1c~. A genomanalízisek rámutattak arra, hogy a Corvinok ősi európai genomösszetételűek.

Nerparáczki Endre, az Archeogenetikai Kutatóközpont igazgatója

Világszínvonalon elvégzett kutatás, rendkívüli körülmények között a Magyarságkutató Intézet által - fogalmazott Horváth-Lugossy Gábor intézetünk főigazgatója, aki kollégái egyedülálló szakmai felkészültségét és profizmusát köszönte meg és emelte ki az M5 riporterének kérdéseire válaszolva. 

Főigazgatónk részletezte a kutatás megvalósulási szakaszát, amely 2021. január 14-15. között a sírfelnyitással és a mintavételezéssel kezdődött, 2021 áprilisában megtörtént a sikeres DNS-kivonás, 2021 augusztusában elkészült a tudományos publikáció. 2022. november 14-én pedig közzétételre került a Helyion szaklapban. 

Horváth-Lugossy Gábor emlékeztetett: olyan időszakról beszélünk amikor a Covid járvány tombolt, 24 órás negatív PCR tesztek voltak szükségesek, a templomban összesen három nap állt rendezésre, mert vasárnap már szentmisét tartottak. Előre kellett leszervezni a sírfelnyitást, a helyszínen alakítottunk ki steril labort, és mindezt 4 C fokban, miközben odakint havazott.
A mintavételtől mostanáig nem telt el két év, és a Magyarságkutató Intézet tudományos publikációval alátámasztva meghatározta és letette a Hunyadiak DNS-ét (teljes genomját) az asztalra. 

Dr. Horváth-Lugossy Gábor, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója

Ez a legmagasabb tudományos színvonal ma bárhol a világon, és mi ezt tudjuk - zárta szavait Főigazgatónk.