Hungarológiai konferencia Ungváron

Idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját az Ungvári Nemzeti Egyetem Hungarológiai Központja. Ennek tiszteletére nemzetközi tudományos konferenciát szerveztek 2023. október 26-a és 27-e között A hungarológia aktuális kérdéseinek kutatása napjainkban címmel. Az eseményen köszöntőt mondott Dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó, az Országgyűlés volt elnöke is. A konferencián a Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpont négy munkatársa is előadást tartott.

Dr. Pomozi Péter A graggeri hungarológia-koncepció a Tartui Egyetemen című előadásában a tartui magyarnyelvoktatás száz évéről és az általa a graggeri hungarológiai koncepció szellemében tervezett és 1994-ben alapított magyar szak tantárgyi szerkezetéről beszélt.

Dr. Zékány Krisztina Magyar lexikai kölcsönzések a kárpátaljai nyelvekben és nyelvjárásokban címmel tartott előadást. Beszámolt arról, hogy a nyelvek kölcsönhatása Kárpátalja esetében abszolút természetesnek mondható. A kölcsönhatás foka a történelmi időszaktól, valamint a kutatópontok lakosságának nemzetiségi összetételétől is nagymértékben függ. 

Tóth Zsolt arról adott áttekintést, hogy a nyelvészettel is aktívan foglalkozó legjelesebb magyar altajisták – többek között Vámbéry Ármin, Németh Gyula, Ligeti Lajos – milyen eredményekre jutottak a magyar nyelvészettel kapcsolatos kutatásaik során, különösképpen a magyar nyelvben fellelhető török jövevényszavakkal kapcsolatban.

Nagy Dóra néhány, a magyart idegen nyelvként tanító német nyelvű grammatika módszertani kérdéseit ismertette. Előadásában beszélt többek között Bél Mátyás, Adámi Mihály és Ballagi Mór nyelvmesteréről, kifejezetten azokra a szempontokra fókuszálva, amelyek az önálló vagy az iskolai tanulhatóságra/taníthatóságra összpontosítanak.

Nagy Dóra, Magyarságkutató Intézet
a Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpont tudományos segédmunkatársa