Tanulmány: itt

Szerző

Ferenczi Gábor

Cím

Tájszójegyzék Szombathely környékéről

Hivatkozás

Ephemeris Hungarologica, 2021. (1.) 1. 211–222.

Absztrakt

A hagyományos paraszti életforma visszaszorulása, majd letűnése s evvel párhuzamosan világunk gazdasági-társadalmi átalakulása, modernizációja természetes módon változást idéz elő a nyelvhasználatban; s ez – a hangtani sajátosságok mellett – leginkább a szókincs kapcsán szembeötlő: a funkcióvesztés következtében tömegével tűnnek el tájszavaink, éppen ezért különösen fontos e nyelvi kincseink folyamatos gyűjtése és közreadása. E szójegyzék három, Szombathely közelében fekvő település, Bucsu, Herény és Nemesbőd népi szókincsébe ad betekintést; hozzávetőlegesen a XX. század első felének, illetve közepének helyi nyelvállapotát tükrözi; s jóllehet eltérő arányban, de egyaránt tartalmaz (többek között eddig nem adatolt) valódi, jelentésbeli, illetve alaki tájszavakat.

Kulcsszavak

magyar dialektológia, tájszójegyzék, nyugat-dunántúli nyelvjárási régió, Bucsu, Herény, Nemesbőd